• UABDivulga

Els cabirols i la toxoplasmosi a Espanya

Aquest treball estudia uns 300 cabirols d'arreu d'Espanya, per analitzar la prevalença i els factors de risc per al paràsit T. gondii, responsable de la toxoplasmosi. L'estudi conclou que els factors ambientals són...

Noves troballes sobre diabetis tipus 2 a nivell cel·lular

Els autors d'aquest treball van analitzar una proteïna present en el teixit muscular: el transportador de glucosa 4 o GLUT4, molt important en la regulació dels nivells de glucosa de la sang. Les conclusions de l'estudi permeten conèixer...

Intel·ligència computacional en arqueologia

Es pot construir una màquina que pugui fer arqueologia per si mateixa? Serà aquesta màquina capaç d'actuar com un científic? Podria aquesta màquina ser capaç d'entendre com actuen i pensen actualment els éssers humans i com ho...

Detecció oportuna de la septicèmia en poltres nounats

Els poltres nounats pateixen, freqüentment, una greu infecció a la sang coneguda com a septicèmia, la qual sol manifestar-se tard i té conseqüències fatals. Després de realitzar un ampli estudi, els autors d'aquest treball...

Les quinolones i el seu efecte sobre la multiplicació bacteriana

...