• UABDivulga

Canvis en l'epidemiologia de l'Hepatitis C a Europa

Els paràmetres epidemiològics de la infecció pel virus de l'Hepatitis C (VHC) han canviat substancialment a Europa els darrers 15 anys. Les mesures de seguretat han reduït el risc de transmissió, però s'estima que el VHC encara s'expandeix...

La Malaltia de la Frontera s'instal·la al Pirineu català

El virus de la Malaltia de la Frontera, que afecta a ovelles i cabres principalment, produeix pèrdues econòmiques importants per a tot el món. Entre 2001 i 2002 es va descriure un brot en l'isard del Pirineu català. Aquest estudi va analitzar mostres de teixits...

Malaltia de la Frontera al Pirineu català

Dèficit de vitamina D i fractura de maluc

Investigadors de l'Institut Universitari Fundació Parc Taulí han aprofundit en l'estudi de la relació entre la fractura de maluc i la manca de vitamina D en les persones que pateixen osteoporosi. La principal conclusió és que el dèficit de vitamina D entre...

Osteoporosi

Traducció i publicitat: traduint la persuasió

La traducció publicitària ha guanyat rellevància en els últims anys, tant en l'àmbit professional com en l'acadèmic. La següent tesi aborda, des de la traductologia, disciplina que estudia el procés traductor des de...

Traduint la persuasió

Efectes adversos de la captura i maneig del sisó

El sisó és una espècie d'ocell amenaçada a Catalunya. La seva captura i ràdiomarcatge són necessaris per poder portar a terme mesures de conservació, però poden tenir efectes adversos. En aquest estudi s'avaluen els factors de risc...

Sisó mascle Tetrax tetrax

Perfils de llum a la carta

Una investigació del Grup d'Òptica ha aconseguit obtenir perfils d'intensitat de llum a la carta, un control molt precís del comportament de la llum. La investigació permet incrementar o disminuir a voluntat la profunditat de focus i obtenir múltiples focals, amb aplicacions...