• UABDivulga

Cultura, educació i desenvolupament humà a Amèrica Llatina

Per eradicar la pobresa dels països llatinoamericans s'ha proposat, per una banda, utilitzar l'educació de la població per millorar així la seva expertesa. Per altra banda, la millora econòmica també ha estat proposada perquè les condiciones siguin més...