• UABDivulga

Analitzant les motivacions i beneficis dels horts

Investigadors de la UAB han realitzat un estudi en el que, mitjançant entrevistes a zones rurals de la Península Ibèrica, han explorat els beneficis i les motivacions per a cultivar un hort casolà. Segons els resultats obtinguts, malgrat proporcionen un benefici econòmic,...

Explorant l'evolució cromosòmica dels primats

El genoma d’un individu és el conjunt d’informació genètica codificada en l’ADN i organitzada en cromosomes. Actualment gràcies a la introducció de noves metodologies de seqüenciació massiva disposem de la seqüència dels genomes de moltes espècies de mamífers....