• UABDivulga
02/2015

Accessibilitat i ús de les TIC entre alumnes de l’ESO

El Grup de Recerca Joves i Tecnologia de la Informació i la Comunicació (JOITIC) ha realitzat un estudi sobre l’ús d’Internet, mòbil i videojocs entre alumnes d’ESO de Sabadell, Palau-Solità i Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda. Els primers resultats mostren que l’accés a les TIC entre els joves està molt estès i cada vegada es produeix a una edat més primerenca, i que el control patern de l’ús d’aquestes tecnologies està associat a un millor rendiment escolar, mentre que la falta d’aquest control s’associa al consum de substàncies tòxiques.

El Grup de Recerca Joves i Tecnologia de la Informació i la Comunicació (JOITIC) ha publicat a la revista Atención Primaria els primers resultats d’un estudi que té com a objectiu determinar l’accessibilitat i l’ús de noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC: Internet, mòbil i videojocs) entre els joves de l’ESO. Aquest grup està constituït per investigadors de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol, infermeres i metges de l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut al Vallès Occidental, personal docent dels centres educatius, així com dels Departaments d’Infermeria i de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la UAB i un psicòleg de la Universitat Blanquerna.
 
Aprofitant la infraestructura del Programa de Salut i Escola de la Generalitat de Catalunya, durant el curs escolar 2010-2011 es va distribuir una enquesta sobre l’ús d’Internet, mòbil i videojocs a 5.538 nens de 1r a 4rt d’ESO dels instituts públics o concertats dels municipis de Sabadell, Palau-Solità i Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda.
 
L’enquesta recollia informació relativa a la realització d’activitats extraescolars, rendiment escolar, consum de substàncies tòxiques, relació familiar, ús de les TIC i control patern. També va incloure els qüestionaris validats d’experiències relacionades amb Internet (CERI), mòbil (CERM) i videojocs (CERV).
 
Els resultats van mostrar que l’accés a les TIC entre els joves està molt estès i cada vegada es produeix en una edat més jove: així el 98% disposava d’Internet a casa, el 83% dels alumnes de 1r d’ESO ja disposava de mòbil i a 4rt augmentava fins al 95%, mentre que el 45,6% ja en tenia abans dels 12 anys. L´ús de videojocs va ser del 54,2% i disminuïa amb l’edat.
 
Internet era utilitzat principalment per a les xarxes socials (87%), xats (52%), correu electrònic (68,3%) i tasques escolars (50%). El mòbil s’utilitzava per a trucades (97,5%) i SMS (68,1%), mentre que per als xats només l’utilitzava un 15,3%. Segurament en l’actualitat, la ràpida incursió d’aplicacions com Whatsapp hauran canviat aquest aspecte. Els videojocs disminueixen el seu ús amb l’edat a la vegada que els pares també disminueixen el seu control sobre les hores i el tipus de jocs.
 
Com a fet rellevant es va veure que el control patern de l’ús de les TIC es va associar a un millor rendiment escolar, mentre que la falta d’aquest control i l’ús intensiu de les TIC es va associar a un major percentatge de joves que havien patit una intoxicació etílica o havien consumit cànnabis o altres substàncies tòxiques.
 
Actualment els investigadors estan pendents de la publicació de nous resultats que, per una banda, han permès validar les escales utilitzades, estudiar factors de risc associats amb l’ús addictiu d’aquestes tecnologies i, per l’altra, han permès disposar d’una “foto” de partida per observar com evoluciona l’ús de les TIC en les noves generacions.

Referències

Muñoz-Miralles, R.; Ortega-González, R.; Batalla-Martínez, C.; López-Morón, M.R.; Manresa, J.M.; Torán-Monserrat, P. Acceso y uso de nuevas tecnologías entre los jóvenes de educación secundaria, implicaciones en salud. Estudio JOITIC. Atención Primaria. 2014,  vol. 46, num. 2, p. 77-88. doi: 10.1016/j.aprim.2013.06.001.

 
View low-bandwidth version