• UABDivulga

Què atrau la nostra atenció visual?

Una tesi realitzada en el Departament de Ciències de la Computació de la UAB ha estudiat quines són les parts d'una imatge que atreuen més la nostra atenció i quines parts de la imatge ens semblen estèticament agradables i quines no. L'estudi proposa que les regions que atreuen o no l'atenció...

Explorant un Còdex del segle XIV

Un investigador del Departament d'Art i Musicologia de la UAB ha analitzat un còdex del segle XIV anomenat "Libro de la Coronación de los Reyes de Castilla", l'únic document litúrgic conservat per la coronació d'un rei castellà. L'exploració d'aquest manuscrit, que es troba a la Real...