• UABDivulga
09/01/2015

Els valors determinen l’estratègia de RSC de les empreses familiars

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és una estratègia que pren cada vegada més importància per a qualsevol organització. No obstant això, en el camp de l’empresa familiar, diferents autors han assenyalat la manca d’estudis sobre el comportament d’aquestes empreses a l’hora de desenvolupar accions de RSC. Aquest estudi suggereix que els valors diferencials i el grau d’implicació en l’empresa familiar són determinants a l’hora d’escollir l’estratègia de RSC a seguir.

Autor: iStockphoto/Ridofranz.

El treball analitza si les empreses familiars tenen comportaments diferencials a l’hora de realitzar accions de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) mitjançant una anàlisi de les diferències de valors en aquestes organitzacions. Específicament es respon a la següent pregunta de recerca: quins són els patrons d’implicació en RSC a les empreses familiars i quins valors els determinen? L’originalitat de l’estudi és l’exploració en profunditat de les connexions entre els valors i el compromís en RSC de les empreses familiars i, des d’una perspectiva més àmplia, l’explicació de com i per què les empreses familiars són heterogènies en relació a la RSC. En particular, s’argumenta a favor de la importància de la implicació de la família -en el sentit de la participació a l’empresa-, i la importància de l’abast -en referència a les àrees de preferència per a la RSC- a les empreses familiars.
 
La recerca es basa en 12 estudis de cas d’empreses familiars a Catalunya a les que es va preguntar sobre la importància de la RSC per a la competitivitat de l’empresa, el paper de la família i dels diferents grups d’interès en la definició d’aquestes iniciatives, les motivacions per fer RSC, i les prioritats de l’empresa a l’hora d’implementar aquestes accions de RSC en les seves diferents àrees d’aplicació.
 
Els resultats de l’estudi demostren que una major participació de la família en l’empresa familiar està associada a un nivell més alt de RSC. A més, els resultats posen de manifest l’associació d’una major participació de la família a l’empresa amb alguns dels valors analitzats i no amb uns altres: és el cas de la identificació i el compromís, que es troben amb més intensitat en les empreses familiars que tenen un nivell d’implicació més alt. 
 
A més, aquesta major participació familiar sembla tenir un efecte positiu sobre una inversió més equilibrada en la RSC, en el sentit de tenir intensitats similars per a tots els tipus de RSC que es realitzen. L’abast de la RSC també ha estat analitzat i mostra que l’àrea d’aplicació on les empreses més centren la seva atenció és la RSC relacionada amb els empleats, seguida per la RSC dedicada a la comunitat, la RSC ambiental i, finalment, la RSC relacionada amb el mercat.

La principal contribució d’aquest estudi per a la gestió de les empreses familiars és la visualització  de com el nivell de participació de la família -no només en termes de propietat, sinó també en termes de la participació real- és  la forma de transferir els valors familiars a l’empresa, i d’aquesta  manera, reforçar les possibles virtuts específiques d’aquest tipus d’organitzacions que poden donar lloc a millors pràctiques de RSC i millors resultats per a l’empresa.

Alexandra Simon
Departament d'Empresa

Referències

Marques, Pilar; Presas, Pilar; Simon, Alexandra. The Heterogeneity of Family Firms in CSR Engagement: The Role of Values. Family Business Review. 2014, vol. 27, num. 3, p. 193-205. doi: 10.1177/0894486514539004.

 
View low-bandwidth version