• UABDivulga

La fusió dels vidres ultraestables

El pas de vidre a líquid, a causa d'un augment de temperatura, provoca canvis en les propietats dinàmiques de la matèria, com la viscositat, sense canviar la seva estructura. Si bé diferents teories intenten explicar aquest fenomen, segons la Unitat de...

vidres

3Q Deborah Coen

Historiadora de la Ciència i de la Medicina de la Universitat de Yale. Autora de tres llibres, el més recent dels quals és Climate in Motion: Science, Empire, and the Problem of Scale (Chicago, 2018). Deborah Coen investiga la cultura científica del passat i la vinculació de la...

3Q Lisa Randall

Professora de física teòrica de la Universitat de Harvard, Randall va rebre el març passat la distinció 'honoris causa' per la UAB. És especialista en física de partícules i cosmologia i una pensadora marcadament transversal que ha sabut relacionar la física amb...