• UABDivulga

Investiguen una nova malaltia transmesa per les paparres

Investigadors del Departament de Medicina de la UAB i de l'Institut Universitari Parc Taulí estan estudiant una nova malaltia transmesa per les paparres, encara poc coneguda. En una recent publicació han recollit els primers 36 casos diagnosticats a...

Nova malaltia transmesa per paparres

Treball d'equip amb robots

Aquesta tesi doctoral presenta una innovadora aproximació al disseny de mecanismes de presa de decisions d'un equip de robots, a partir de la tècnica del raonament basat en casos. Aquest sistema és aplicable a dominis com les operacions de rescat, l'exploració d'entorns desconeguts i la...

Una manera eficient per pagar als directius d'empreses

L'article ofereix suport teòric per a una pràctica retributiva estesa entre les empreses, la qual estableix, per als directius, una remuneració acotada, i uns incentius a un interval arreu d'un estàndard o resultat previst. El...

Noves dades sobre la transmissió del VIH-1

La transmissió del virus de la immunodeficiència humana 1 (VIH-1) in vivo té lloc de manera més eficient a través de l'establiment de contactes cel·lulars, i no tant per mecanismes d'entrada de partícules virals lliures. La formació...

Una mirada amb lupa a les sèries de televisió

Aquesta tesi doctoral analitza les característiques mediològiques de cinc sèries televisives nord-americanes, i descriu l'impacte que el seu contingut i la seva estructura tenen per al receptor hispànic.

Nou factor predictiu del càncer prostàtic

Aquest estudi conclou que, en pacients amb biòpsies prostàtiques i amb diagnòstic de neoplàsia intraepitelial prostàtica d’alt grau, l’expressió d’un nou gen, conegut com PTOV1, és un bon factor predictiu de...

Els cabirols i la toxoplasmosi a Espanya

Aquest treball estudia uns 300 cabirols d'arreu d'Espanya, per analitzar la prevalença i els factors de risc per al paràsit T. gondii, responsable de la toxoplasmosi. L'estudi conclou que els factors ambientals són...

Noves troballes sobre diabetis tipus 2 a nivell cel·lular

Els autors d'aquest treball van analitzar una proteïna present en el teixit muscular: el transportador de glucosa 4 o GLUT4, molt important en la regulació dels nivells de glucosa de la sang. Les conclusions de l'estudi permeten conèixer...