• UABDivulga
09/2011

Un fragment d’anticòs que podria actuar contra l’Alzheimer

Alzheimer Anticossos
Investigadors de la Unitat de Biociències del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular han produït un fragment d’anticòs específic contra els agregats solubles del pèptid Aβ, responsables de la toxicitat i la mort cel·lular característiques de la malaltia d’Alzheimer, i han demostrat la seva efectivitat en cultiu de neuroblastoma humà, alhora que han revelat el mecanisme pel qual el fragment d’anticòs retira el pèptid Aβ de la via amiloide. La investigació ha estat publicada al Biochemical Journal.

La malaltia d’Alzheimer, descrita per primer cop fa més d'un segle pel metge alemany Alois Alzheimer, està associada a la presència en el cervell d'uns dipòsits insolubles denominats plaques amiloides, formades pel pèptid Aβ. En l'última dècada s'ha descobert que la mort neuronal característica de la malaltia es deu a la toxicitat dels agregats solubles, denominats oligòmers Aβ,  que precedeixen la formació d’aquestes plaques, i no a les plaques en sí mateixes.

Un dels tractaments terapèutics de la malaltia, ja en l’última fase d’estudis clínics, consisteix en la immunoteràpia, és a dir, en l'ús d'anticossos per tal que actuïn contra els agregats. Però administrar anticossos sencers produeix sovint efectes secundaris severs, com la meningoencefalitis i l'angiopatia amiloide cerebral.

Un equip d’investigadors del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Unitat de Biociències de la UAB, dirigit per la doctora Sandra Villegas, ha aconseguit produir un fragment recombinant de l’anticós que és troba en l’última fase d’estudis clínics (anomenat fragment variable de cadena senzilla,scFv-h3D6) que únicament conté els dominis responsables de la unió a l'antigen, en aquest cas als oligòmers Aβ. Els científics han pogut demostrar com aquests fragments actuen contra els oligòmers solubles formats pel pèptid Aβde manera efectiva en cultiu cel·lular, i han elucidat el seu mecanisme molecular d'acció.

En la recerca, publicada recentment a la revista Biochemical Journal, els científics han estudiat cultius de cèl·lules on els oligòmers Aβproduïen una mortalitat del 40%. El tractament simultani amb el fragment d’anticòs evità la toxicitat dels oligòmers Aβ,  preservant la viabilitat cel·lular pràcticament al 100%. L’estudi mostra com el mecanisme molecular pel qual s'evita la toxicitat es basa en la capacitat d’aquest fragment “d’arrossegar” els oligòmers Aβcap a una via d'agregació diferent a la que segueix el pèptid Aβ, evitant d’aquesta manera la formació dels agregats que destrueixen les cèl·lules i que atrofien el cervell dels malalts d’Alzheimer. La descripciódel mecanismepel qualscFv-h3D6 protegeixcontrala toxicitat delpèptid Aβobre també la possibilitatde millorarel seu potencialterapèutic.

Sandra Villegas

Referències

"An anti-Aβ (amyloid β) single-chain variable fragment prevents amyloid fibril formation and cytotoxicity by withdrawing Aβ oligomers from the amyloid pathway". Marta Marin-Argany, Geovanny Rivera-Hernández, Joaquim Martí and Sandra Villegas.Biochem. J.(2011) 437, 25–34. DOI:10.1042/BJ20101712.

 
View low-bandwidth version