• UABDivulga
09/2011

Es publica la base de dades de plantes silvestres més gran del món

Científics del CREAF i del CSIC han col·laborat amb científics de 105 institucions de tot el món per recollir i ordenar tres milions de dades de 69.000 espècies de plantes silvestres representatives de les 300.000 que en aquest moment estan descrites als cinc continents. Aquest projecte ha permès publicar la base de dades més gran del món sobre les característiques principals de les plantes silvestres del planeta. La iniciativa, coneguda amb el nom de TRY, pretén arribar a ser una eina essencial per la recerca en el camp de l’ecologia, la biodiversitat i les ciències de la Terra en general.

Les característiques morfològiques i fisiològiques de les plantes determinen com competeixen per recursos com la llum, l’aigua o els nutrients, i com i on les plantes poden créixer ràpid. Aquestes característiques determinen com les plantes influeixen en característiques fonamentals dels ecosistemes com per exemple el cicle dels nutrients, l’ús de l’aigua i la capacitat de fixar carboni.

El problema més gran que actualment es té per intentar modelitzar matemàticament els efectes del canvi climàtic a escala regional i també a escala global és la manca de bases de dades de les característiques funcionals i estructurals importants ecològicament de les plantes que siguin extenses en quantitat i representativitat. Solucionar aquesta dificultat ha estat l’objectiu que ha empès als autors a desenvolupar durant 4 anys la primera versió de TRY que ha estat recentment publicada a la revista Global Change Biology. En aquest projecte global, els investigadors Josep Peñuelas, Marc Estiarte, Romà Ogaya, Jordi Sardans i Joan Llusià de la Unitat de Ecologia Global CREAF-CEAB-CSIC-UAB han col·laborat estretament aportant i ordenant bases de dades de molts dels seus estudis passats i presents.

Segons el Dr Ian Wright de la Universitat de Macquarie, “aquest important avenç en la disponibilitat de dades permetrà fer prediccions més fiables de com la distribució i les propietats de la vegetació poden canviar en el futur escenari de canvi climàtic”. En la seva opinió, “la base de dades mundial TRY permetrà un salt endavant en la recerca de la biodiversitat, ajudant a entendre com no solament la biodiversitat en termes de número d’espècies, sinó també en termes de variació en els trets funcionals de les espècies, afecta conjuntament l’estructura, el funcionament i els serveis dels ecosistemes".

A més a més, segons el Prof. Josep Peñuelas director de la Unitat d’Ecologia Global CREAF-CEAB-CSIC-UAB, “la base de dades mundial TRY obre la possibilitat d'efectuar anàlisis de dades a escala mundial per comprovar, amb informació real, teories i hipòtesis controvertides en el marc ecològic actual i, per tant, cal considerar aquesta iniciativa com una eina real per avançar també en el camp dels aspectes bàsics de la teoria ecològica”.

La possibilitat d’utilitzar una àmplia base de dades globals de característiques de les plantes permetrà revisar els paradigmes actuals en l’àmbit de les ciències de la Terra. Estudis recents usant TRY han proporcionat noves perspectives en alguns tòpics ecològics i ha ajudat a millorar models matemàtics ja existents. Per exemple, els models matemàtics havien considerat fins ara que les espècies de plantes es dividien en un petit nombre de grups funcionals, però això no explicava tota la variabilitat observada en moltes variables. TRY ha permès comprovar que la variabilitat a escala mundial de moltes característiques funcionals de les plantes depèn més de la variabilitat entre espècies que no pas de la variabilitat entre grups funcionals (només el 25% per moltes característiques).

Això constitueix només un exemple preliminar de les grans possibilitats que ofereix aquesta macro base de dades ja que ens proporciona una visió realista de la biodiversitat a escala mundial. Els models que ens permetrà implementar poden no tan sols ajudar a entendre i quantificar els efectes directes del canvi climàtic sinó que ens dóna arguments per a desenvolupar estratègies per mitigar els seus efectes.

La iniciativa TRY s’ha desenvolupat sota els auspicis del programa internacional geosfera-biosfera (IGBP) i del programa internacional per l’estudi de la biodiversitat (DIVERSITAS), essent fins aquest moment la iniciativa mundial més gran en aquesta matèria. TRY ha suposat un gran esforç per respondre als reptes que tenim davant nostre que ens demanen obrir nous camins per avançar, tant a nivell de la magnitud de les bases de dades com també per propiciar xarxes de treball àmplies amb un alt grau de col·laboracions entre moltes institucions i científics.


Països participants del projecte TRY.

Jordi Sardans, Josep Peñuelas, Marc Estiarte, Romà Ogaya, Jordi Sardans i Joan llusià.
Unitat d’Ecologia Global CREAF-CEAB-CSIC-UAB

Referències

"TRY – a global database of plant traits". Kattge, J, et al. Global Change Biology. (2011), doi: 10.1111/j.1365-2486.2011.02451.x

 
View low-bandwidth version