• UABDivulga

L'atur com a senyal positiva de productivitat

Recentment, molts empresaris plantegen acomiadaments de regulació d'ocupació (ERO) temporals per fer front a la crisi actual. Per exemple, en els darrers mesos, NISSAN i ESTIBARNA han plantejat acomiadaments temporals per a 2.025 i 1.200 treballadors de Barcelona,...

L'atur com a senyal positiva de productivitat

Les lluites per l'excel·lència rural

El món rural no és un refugi sociològicament aïllat i estancat; al contrari, es troba immers en un procés de remodelació constant, tant a nivell social com a nivell econòmic. Aquests canvis s'han manifestat intensament a les zones de muntanya, les quals...

Discursos de ruralitat als Pirineus

Un enzim implicat en el càncer de pulmó dels fumadors

S'ha descobert que l'enzim AKR1B10 es troba present en grans quantitats als malalts de càncer de pulmó degut al consum de tabac. Aquest enzim pot facilitar un diagnòstic primerenc d'aquest tipus de càncer. Els resultats de la recerca indiquen que...

Un enzim podria contribuir al càncer de pulmó associat al consum de tabac

Optimització del rendiment de biocatàlisi

Darrerament el terme "bio" està de moda, sembla que un producte o procés bio sigui millor. Ara bé, quins avantatges aporta en el camp de la catàlisi? Sabem que els catalitzadors varien la velocitat de reacció, és a dir, la velocitat en la que els...

Síntesi estereoselectiva d'una aldolasa

Els ungulats pirenencs es lliuren de la malaltia de l'isard

Fa uns anys, va sorgir una nova infecció anomenada "Malaltia de la Frontera", que afectava als isards dels Pirineus. Aquesta malaltia estava associada a un pestivirus, el quals afecta només als mamífers, especialment als bòvids...

Pestivirus als remugants dels Pirineus

Sordesa a l'adolescència i amistats

Els processos d'adquisició del llenguatge oral són necessàriament diferents als nens amb sordesa de naixement, encara que això no els impossibilita d'interactuar amb els seus companys d'escola que no pateixen sordesa. El treball exposat en aquesta tesi doctoral, estudia...

Interacció social dels joves amb sordesa