• UABDivulga

Les varietats locals dels horts del Pirineu Català

Les varietats locals -hortalisses i altres plantes cultivades i conservades tradicionalment en un indret- han despertat un interès creixent en les últimes dècades, però la conservació d'aquests cultius ha estat poc estudiada en països temperats com el nostre. Investigadors...

La perdiu roja, reservori de la grip aviar d'alta patogenicitat

La influença aviària ha esdevingut una de les malalties animals més importants dins la sanitat animal i la salut pública, però encara conserva moltes preguntes per respondre al seu voltant. Com aquesta malaltia afecta les espècies aviàries més conegudes,...

Els cérvols amb llengua blava poden salvar el bestiar domèstic

La llengua blava és una malaltia infecciosa no contagiosa causada per un virus que afecta a remugants, sobretot ovelles, i que ha augmentat a Europa en els últims 20 anys possiblement a causa del canvi climàtic, ja que la transmissió de la malaltia es deu...

El conflicte sobre l'escola concertada, a Espanya i a Xile

A Espanya i a Xile, tenen un gran èxit les escoles concertades, escoles privades que gaudeixen de subvenció estatal. La convivència del model concertat amb el públic obre un seguit de preguntes:  quina mena de selecció sobre els alumnes permet, si afavoreix...

La UAB coopera amb Xile per millorar l'educació pública

La UAB ha liderat un programa de cooperació interuniversitari per al desenvolupament comunitari i social a través de la millora de les escoles públiques xilenes que depenen de la municipalitat i que acullen la població més vulnerable. La finalitat del projecte és...