• UABDivulga

La prescripció emocional: emocions rere les receptes mèdiques

Sembla que l'ús dels medicaments tant als hospitals com a l'atenció primària podria millorar substancialment quant a la idoneïtat del fàrmac triat, tant pel que fa a la despesa com pel que fa a la salut del pacient. Investigadors de la UAB s'han plantejat...

Prescripció Emocional

Les possibilitats energètiques dels nostres residus

Els nostres residus poden ser tractats per generar energia. Un d'aquests tractaments és la digestió anaeròbia que, a partir dels residus orgànics, permet obtenir biogàs, una de les fonts d’energia renovable més interessants en la actualitat. Ara bé, l'efectivitat...

La Vaca de l'Albera: una raça bovina en perill d'extinció

La Vaca de l'Albera pren el nom del massís de l'Albera, on viu en estat de semi-llibertat. Aquesta raça bovina presenta una excel·lent aptitud desbrossadora i de neteja del bosc per la seva capacitat d'aprofitar tant els recursos alimentaris herbacis de la zona,...

La concentració de fàrmacs a l'aigua: un problema creixent

El consum cada cop més gran de fàrmacs en la nostra societat comença a ser un problema per al medi ambient, on acaben el seu cicle vital, ja que les plantes de tractament d'aigües residuals no estan preparades per eliminar els compostos farmacèutics o els seus...

Es descobreix un patró d'ossificació comú en els ungulats

Tots els vertebrats tenim un esquelet ossi. Però la formació dels ossos varia entre individus i entre espècies. Investigadors de la UAB han trobat un patró d'ossificació en els Ungulats, nom genèric de qualsevol mamífer les extremitats del qual acaben en peülles,...

La UAB actualitza la seva guia d'ús no sexista del llenguatge

El Servei de Llengües de la UAB ha realitzat l'actualització, la traducció al castellà i la publicació digital de la Guia per a l'ús no sexista del llenguatge a la UAB per encàrrec de l'Observatori per a la Igualtat de la UAB i amb el finançament de...

Guia per a l'ús no sexista del llenguatge a la UAB