• UABDivulga

Lluitar contra la mixomatosi

En les últimes dècades, la població de conills a Europa, especialment a la Península Ibèrica, es va reduir dràsticament per l'aparició de la mixomatosi, una malaltia vírica que afecta el conill silvestre. Aquesta investigació ha estudiat els principals factors...

Mixomatosi

Tuberculosi en aus rapinyaires de Mallorca

Aquest treball ha estudiat la incidència de la tuberculosi aviària en aus rapinyaires de l'illa de Mallorca que havien arribat malaltes o ferides al Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) entre els anys 2004 i 2007. Es va observar...

Tuberculosi aviar

El rol de l'opinió pública en projectes mediambientals

Aquest treball té com a objectiu comprendre el paper que juga la confiança del ciutadans en les classes dirigents, en una situació en què la informació pública és escassa, en relació amb la instal·lació d'un Centre de...

Suport popular sobre un projecte mediambiental