• UABDivulga

La concentració de fàrmacs a l'aigua: un problema creixent

El consum cada cop més gran de fàrmacs en la nostra societat comença a ser un problema per al medi ambient, on acaben el seu cicle vital, ja que les plantes de tractament d'aigües residuals no estan preparades per eliminar els compostos farmacèutics o els seus...

Es descobreix un patró d'ossificació comú en els ungulats

Tots els vertebrats tenim un esquelet ossi. Però la formació dels ossos varia entre individus i entre espècies. Investigadors de la UAB han trobat un patró d'ossificació en els Ungulats, nom genèric de qualsevol mamífer les extremitats del qual acaben en peülles,...

La UAB actualitza la seva guia d'ús no sexista del llenguatge

El Servei de Llengües de la UAB ha realitzat l'actualització, la traducció al castellà i la publicació digital de la Guia per a l'ús no sexista del llenguatge a la UAB per encàrrec de l'Observatori per a la Igualtat de la UAB i amb el finançament de...

Guia per a l'ús no sexista del llenguatge a la UAB

L'or, la plata i el coure en la química d'avui

Els lligands, molècules orgàniques unides a metalls, poden formar compostos amb interessants propietats i aplicacions potencials en molts camps, com ara la medicina. En aquest treball, investigadors de la UAB han estudiat la reacció del coure, la plata i l'or amb un lligand que...