• UABDivulga

Organització de nanopartícules de platí polifluorades

Les nanopartícules metàl·liques són de gran interès degut a la seva mida en l'escala nanomètrica, que els confereix noves propietats, diferents de les del metall en estat pur. En aquest treball s'han preparat i caracteritzat materials...

Imatges de Microscòpia Electrònica d'Escombrat

Nous catalitzadors de metàtesi recuperables

En aquest article es descriu la preparació, mitjançant el procés sol-gel, de diversos materials híbrids orgànico-inorgànics derivats de monòmers de tipus Hoveyda. Un d'ells presenta el grup nitro en posició para respecte al...

Nous materials preparats

Calçots i calçotades: compte amb els gossos!

Tot i les innegables particularitats de cultiu i gastronòmiques que fan dels calçots un àpat de temporada molt valorat, saludable, distintiu i estimat entre els catalans, no s'hauria d'oblidar que continuen sent cebes. I és que encara hi ha...

Capacitat oxidativa dels calçots

Matemàtiques recreatives

Hi havia dos cavalls orientats en sentits oposats: un mirava directament cap a l’est i, l’altre, cap a l’oest. Què van haver de fer per veure’s l’un a l’altre sense necessitat de caminar, girar o, fins i tot, de moure el cap? Plantejaments com aquest...

Potenciar la implicació activa de l'estudiant