• UABDivulga

Estudis funcionals dels polimorfismes del promotor del F7

Els nivells en sang del Factor VII (FVII), una proteïna essencial de la cascada de la coagulació sanguínia, són un factor conegut de risc cardiovascular. Els nivells d'aquesta proteïna estan determinats pel promotor del gen que la...

Cél·lules hepàtiques expressant el gen <i>reporter</i> GFP

Com controlar el procés de compostatge?

Avui dia, el compostatge es presenta com una de les alternatives més sostenibles per al processament de residus sòlids. No obstant això, ara per ara, no hi ha variables fiables que permetin el seguiment dels processos biològics del compostatge. En...

Reactor de compostatge

Diabetis i arteriosclerosi: relacions perilloses

La pregnancy-associated plasma protein (PAPP-A) és un enzim que regula l'acció local de la proteïna IGF-1, que té una funció reparadora en l'arteriosclerosi. Aquest estudi suggereix que, en els diabètics, l'expressió de la PAPP-A podria...

Arteries

Mares, drogues i bebès

Durant l'embaràs, la mare i el fetus formen un sol organisme. Per tant, tot allò que passi pel cos de la mare pot passar al fetus, incloent-hi les drogues d'abús. Aquest article examina quins mètodes existeixen avui dia per  detectar rastres d'aquestes drogues en diferents parts del...

Detall de nina Barbie embarassada

Els fils de pesca maten les tortugues

Científics del CRAM i de la UAB han estudiat què succeeix quan una tortuga babau s'empassa un ham. Les seves conclusions són reveladores: en contra del que podríem pensar, l'ham no és la causa directa de la mort de les tortugues. El culpable és el fil de pesca...

Esòfag d'una tortuga babaua amb un ham clavat