• UABDivulga

Estudi del transport electrònic en la nanoescala

La mecànica quàntica descriu amb precisió el comportament del món nanoscòpic, però en la pràctica només podem resoldre les seves equacions per a sistemes molt senzills, de dues o tres partícules. Científics de la UAB han ideat...

Alteracions atípiques en un pacient amb esclerosi múltiple

L'Hospital del Mar ha acollit un pacient d'esclerosi múltiple que, a més de les alteracions habituals que provoca aquesta malaltia d'origen encara desconegut, patia una atípica alteració en el control de la temperatura corporal. Els...

Carbó inorgànic per millorar la depuració d?aigües residuals

Les estacions depuradores d'aigües residuals són reactors biològics on es cultiva una població complexa de microorganismes que degraden la matèria orgànica present en el medi. En aquest treball s'ha estudiat una possible via per eliminar, a més de la matèria...

Carbó inorgànic per millorar la depuració daigües residuals

Control de les propietats magnètiques de nanopartícules

...

Aprenent a recrear la realitat en 3D

Les tècniques de representació d'escenes en tres dimensions tenen un problema comú: que l'escena es considera com un tot i, per tant, són relativament ineficients a l'hora de realitzar el processament geomètric d'objectes. En aquest treball s'ha proposat una nova...

Aprenent a recrear la realitat en 3D

La indústria del curtit, menys contaminant

Els processos productius que s'usen en la indústria del curtit generen una elevada quantitat de residus sòlids i líquids. Entre els primers destaca sobretot el pèl que s’extrau de la pell dels animals per transformar-la en cuir. Tanmateix, aquest material pot...

Compostatge

Millores per manipular robots a distància

Manipular robots a distància és una tècnica que els investigadors dominen amb èxit fa anys, però que requereix ser millorada per realitzar determinades tasques. Per exemple, per aconseguir que el robot reprodueixi exactament la força que volem que faci...

Robot