• UABDivulga

L'equació de les plantes invasores

Els fenòmens naturals poden ser analitzats amb models teòrics, molts dels quals es poden plasmar amb unes equacions matemàtiques més o menys sofisticades. Aquest és el repte que ha afrontat un equip de físics teòrics amb les plantes invasores: elaborar un...

Invasió de plantes

Millor adhesió dels bacteris als films dels bioreactors

Materials plàstics com el polipropilè són utilitzats habitualment com a material de suport per al creixement de biopel·lícules en bioreactors per al tractament de gasos residuals i olors. La recerca realitzada pel grup d'investigació...

Bacteris als biofilms dels bioreactors