• UABDivulga
03/2012

Existeix un perfil psicològic dels esportistes de risc?

La necessitat d’experimentar sensacions i experiències variades, noves i complexes, i la disposició a prendre part en activitats físiques i socials arriscades només pel plaer de fer-les té un nom en psicologia: Percaça de Sensacions. És un tret de la personalitat constituit per quatre elements: Cerca de Perill i Aventura, Cerca d’Experiències, Desinhibició i Susceptibilitat a l’Avorriment. Un equip d'investigadors de la UAB ha fet una revisió de la literatura existent per descobrir si els qui practiquen esports amb diferent grau de risc difereixen també en aquest tret de la personalitat.

El Grup d’Estudis en Personalitat i Diferències Individuals (GEPDI) de la UAB ha publicat un nou treball a la revista Anales de Psicología titolat Does the Sensation-Seeking trait differ among participants engaged in sports with different levels of physical risk? Aquest treball, un article de revisió de la literatura científica, ha estat conduit per dues membres del GEPDI, la seva directora, la Prof. Dra. Montserrat Gomà-i-Freixanet i la Dra. Anna Muro i Rodríguez, ambdues del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Facultat de Psicologia, i s’ha realitzat amb la col·laboració de la Dra. Cécile Martha, de l’Institut des Sciences du Mouvement de la Universitat de Marseille (França).

L'objectiu d'aquesta revisió sistemàtica ha consistit en recollir els resultats empírics obtinguts en 40 anys de recerca entorn la relació entre els esports d’alt risc físic i el tret de personalitat denominat Percaça de Sensacions. Aquest tret ha estat definit pel Prof. Dr.  Marvin Zuckerman com la “necessitat d’experimentar sensacions i experiències variades, noves i complexes, i per la disposició a prendre part en activitats físiques i socials arriscades només pel plaer de fer-les”. Més concretament, l’objectiu ha estat conèixer si els practicants d'esports de diferent nivell de risc físic difereixen en el tret de personalitat Percaça de Sensacions i en les seves subescales: Cerca de Perill i Aventura, Cerca d’Experiències, Desinhibició i Susceptibilitat a l’Avorriment.

Mitjançant una revisió sistemàtica de la literatura, es van obtenir 36 estudis publicats en revistes indexades en el Journal Citation Reports des de 1974 fins setembre de l'any 2010 que complien els criteris d’inclusió. Els resultats suggereixen que puntuacions elevades en Cerca de Perill i Aventura semblen ser característiques comunes dels practicants d'esports de risc alt i mitjà (per exemple, escalada, paracaigudisme, espeleologia, alpinisme, etc.), i en menor grau d'esports de baix risc (atletisme, futbol...). Puntuacions elevades en Cerca d'Experiències serien característiques pròpies de practicants d'esports d'alt risc, mentre que les puntuacions en Susceptibilitat a l'Avorriment només difereixen quan es comparen practicants d'esports d'alt risc amb practicants d'esports de baix risc.

Finalment, puntuacions elevades en Desinhibició i en el total de l'escala de Percaça de Sensacions semblen ser característiques dels atletes de tots els nivells de risc quan es comparen amb grups control, així com dels practicants d'esports d'alt risc comparats amb els de baix risc. L’estudi conclou que l’escala Percaça de Sensacions és un instrument útil per avaluar i interpretar les diferències individuals de personalitat existents entre practicants d'esports amb diferents nivells de risc.

Montserrat Gomà-i-Freixanet i Anna Muro
Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Referències

"Does the Sensation-Seeking trait differ among participants engaged in sports with different levels of physical risk?". Gomà-i-Freixanet, Montserrat; Martha, Cécile; Muro, Anna (2012). Anales de Psicología, vol. 28, pp. 223-232.

 
View low-bandwidth version