• UABDivulga
03/2012

Els nivells de minerals de l'isard, el senglar i la guineu a Catalunya

Els desequilibris minerals afecten la salut dels animals domèstics i salvatges. En els ramats domèstics, aquest desequilibri és vigilat i controlat amb suplements alimentaris. Però en els animals salvatges el seguiment dels nivells de minerals dels animals no és tan senzill. Una de les coses que en dificulta l'estudi és la manca d'uns valors de referència per a moltes espècies. Aquest estudi, tesi doctoral de Josep Manent, duta a terme a la UAB, és pioner en aportar uns valors de referència per l'isard, el senglar i la guineu a Catalunya alhora que aporta recomanacions i consells pràctics d'importància a tenir en compte en l'estudi, gestió i protecció d'aquests animals.

La incidència dels desequilibris de minerals en els animals domèstics en pastura i el seus efectes sobre la salut i la producció dels animals són àmpliament reconeguts a nivell mundial, i és molt habitual la utilització de suplements minerals en els ramats. En espècies salvatges, la rellevància dels desequilibris minerals en l’estat de salut i l’evolució també és àmpliament reconeguda, tot i la dificultat de la seva valoració, en gran part per la manca d’uns valors de referència.

Amb aquesta tesi, amb el títol “Estudi dels nivells de minerals en isard, senglar i guineu a Catalunya”, som pioners en presentar uns valors de referència de minerals en el fetge de l’isard (Rupicapra pyrenaica), el senglar (Sus scrofa) i la guineu (Vulpes vulpes) a Catalunya, que poden ser molt útils en estudis posteriors sobre els nivells de minerals en aquestes espècies. A més, hem avaluat la relació d’aquests nivells de minerals amb diversos factors, com l’edat, el sexe o la zona geogràfica; i suggerim possibles desequilibris de minerals (deficiències i toxicitats).

Uns dels principals resultats de la tesi són els baixos nivells de coure observats en l’isard, que podrien afavorir alteracions del seu sistema immunològic i fer-los més susceptibles a malalties infeccioses. També hem observat baixos nivells de manganès en el senglar i la guineu que podrien afectar el seu estat de salut i l’evolució de les seves poblacions. Donats aquests resultats, suggerim tenir més en compte la disponibilitat de minerals en l’estudi, gestió i protecció d’aquestes espècies. En canvi, no recomanem l’aportació de suplements minerals en l’isard, a diferència del que es fa habitualment en els remugants domèstics, ja que podria afavorir les seves trobades amb individus d’altres espècies (salvatges i domèstiques), i augmentar el risc de transmissió d’agents patògens.

Uns altres resultats interessants del nostre estudi són els nivells de cadmi relativament elevats observats en el fetge de senglar, que tot i no ser tòxics per l’animal, suggereixen prendre precaucions en el consum de fetge de senglar pels humans, d’acord amb els criteris de la Unió Europea. 

Josep Manent

Referències

“Estudi dels nivells de minerals en isard, senglar i guineu a Catalunya”. Tesi doctoral defensada per Josep Manent el 2 de març de 2012. Codirectors: Dr. Santiago Lavín i Dr. Ignasi Marco.

 
View low-bandwidth version