• UABDivulga

Pècaris en captivitat

Un grup d'investigadors de la Facultat de Veterinària de la UAB, en col·laboració amb institucions locals de l'Amazònia, ha estudiat, durant els darrers 6 anys, la fisiologia de la reproducció del pècari de collar en estat salvatge i en captivitat. Així mateix, ha analitzat...

Pècari

MPOC i anèmia: una associació infradiagnosticada

La Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) és una malaltia extraordinàriament prevalent a Espanya.  Suposa la quarta causa de mort als països desenvolupats i la cinquena a nivell mundial, segons les estimacions de l'Organització Mundial de la...

Glòbuls vermells

Cor umbilical?

Un estudi mostra que les cèl·lules mare derivades de sang de cordó umbilical mostren trets de cèl·lula muscular cardíaca. Aquest estudi, i el fet que la recollida de sang de cordó després del naixement s’ha convertit en pràctica habitual, obren grans expectatives per...

Porcs i bacteris

Encara que normalment no pensem en això, els animals de granja també tenen malalties. Un equip de la UAB ha estudiat com es comporten les poblacions d'un bacteri, Haemophilus parasuis, que conviu amb els porcs i provoca, a vegades, brots mortals. Aquest bacteri és un patogen respiratori i engloba soques...

Porcs

Nous avanços en la guerra contra els fongs

La esporotricosi és un malaltia causada pel fong Sporothix schenckii. El fong penetra en la pell a través de petites ferides i pot arribar a estendre's des de la pell als ganglis linfáticos o a les vísceres. Encara que aquest fong existeix en tot el...

Persona afectada de esporotricosi en els ganglis

Estimació de l'edat dels morts

L'estimació de l'edat de la mort del material esquelètic és un del primers passos per a l'anàlisi de restes osteològiques humanes. Malgrat la seva importància, l'estimació d'edat adulta no està ben resolta; per aquesta raó recentment s'està explorant...

Esqueleto

La tinya de les ungles, infradiagnosticada en infants

Dos doctors de l'Hospital del Mar de Barcelona i professors de la UAB han observat, mitjançant un estudi dut a terme durant els últims 9 anys, un increment en el nombre d'infants afectats de tinya de les ungles. Els investigadors consideren, d'altra banda,...

Ungles del peu amb tinya