• UABDivulga

El Delta de l'Ebre, amenaçat

Aquest estudi, conduït al Departament de Geografia de la UAB, ha explorat els efectes del canvi climàtic i d'altres impactes humans en el Delta del Ebre. La conclusió assolida és que la reducció en l'aportació de sediments del riu, deguda a actuacions sobre el seu curs, ha estat fins ara el factor que més...

Pasturatge selectiu en cultius llenyosos

En cultius llenyosos, per exemple l'olivera o la vinya, habitualment s'utilitzen pesticides o maquinària agrícola per eliminar les herbes no desitjades que creixen al voltant del conreu. Els remugants, per exemple cabres o ovelles, són molt més desitjables per acabar amb aquestes herbes...

Cultura, educació i desenvolupament humà a Amèrica Llatina

Per eradicar la pobresa dels països llatinoamericans s'ha proposat, per una banda, utilitzar l'educació de la població per millorar així la seva expertesa. Per altra banda, la millora econòmica també ha estat proposada perquè les condiciones siguin més...