• UABDivulga

Mares, drogues i bebès

Durant l'embaràs, la mare i el fetus formen un sol organisme. Per tant, tot allò que passi pel cos de la mare pot passar al fetus, incloent-hi les drogues d'abús. Aquest article examina quins mètodes existeixen avui dia per  detectar rastres d'aquestes drogues en diferents parts del...

Detall de nina Barbie embarassada

Els fils de pesca maten les tortugues

Científics del CRAM i de la UAB han estudiat què succeeix quan una tortuga babau s'empassa un ham. Les seves conclusions són reveladores: en contra del que podríem pensar, l'ham no és la causa directa de la mort de les tortugues. El culpable és el fil de pesca...

Esòfag d'una tortuga babaua amb un ham clavat

Les rates amb més germans són menys ansioses quan són adultes

En aquest revelador estudi, científics de l'Institut de Neurociències de la UAB han investigat com influeix el nombre de germans d'una ventrada en el comportament dels animals quan són adults. Malgrat que, en les ventrades petites, cada criatura rep més...

Ratolín

Teatre de l'Oprimit: Paulo Freire i Augusto Boal

Aquesta tesi explora les dimensions socioeducatives del Teatre de l'Oprimit, d'Augusto Boal, i les seves interrelacions amb la Pedagogia de l'Oprimit, de Paulo Freire. La metodologia del Teatre de l'Oprimit pot ser utilitzada en el procés educatiu, ja que permet...

Teatre de l'Oprimit

Psicodermatologia: un estudi sobre la Vulvodínia

...