• UABDivulga

L'escena del crim

Com si es tractés de l’escena d’un crim, la paleontologia també necessita reconstruir l’hàbitat on es troben les restes fossilitzades per entendre l’evolució de les espècies. La flora i la fauna són els testimonis del passat remot que es vol...

Fragment del cúbit

Primer estudi global sobre la vida i l'obra de Ramon Llull

"Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought" és el títol de la primera introducció general a la vida, l'obra i el pensament del filòsof i teòleg Ramon Llull (1232-1316), que acaba de ser publicada recentment en...

Ramon Llull

Inervació del múscul puborectal

Mitjançant electromiografia, una prova mèdica no invasiva que permet l'estudi de la inervació muscular, s'han pogut investigar les causes de la incontinència anal. El múscul puborectal és el principal component del diafragma muscular que suporta el pes de les nostres...

Exemple de potencial d'acció

Organització de nanopartícules de platí polifluorades

Les nanopartícules metàl·liques són de gran interès degut a la seva mida en l'escala nanomètrica, que els confereix noves propietats, diferents de les del metall en estat pur. En aquest treball s'han preparat i caracteritzat materials...

Imatges de Microscòpia Electrònica d'Escombrat