• UABDivulga

L'estudi de les xarxes socials al món Iberoamericà

A la nostra societat tot sembla estar connectat, "en xarxa", les comunicacions, l'organització del treball, els nous moviments socials, les relacions personals... Fins i tot parlem de "societat-xarxa". Ara bé, aquest ús de la paraula xarxa és...

Exemple de representació reticular del discurs

Fonts de llum basades en nanocristalls de silici

La tecnologia microelectrònica actual permet dissenyar i fabricar dispositius capaços de manipular la llum i convertir-la en senyals elèctriques, però es troba limitada en l'ús del silici, un material poc adequat per fabricar emissors de llum...

Nanocristalls de silici

Millorant les comunicacions sense fils

La telefonia mòbil i altres sistemes de comunicacions sense fils s'han convertit en un dels principals motors de l'electrònica de consum. Per tant, aspectes com l'augment de la duració de bateries i la reducció d'àrea han pres una importància cabdal. Un grup...

Imatge 1

La disfunció de les cordes vocals pot ser una malaltia laboral

Investigadors de la UAB i de l'Hospital de la Vall d'Hebron han diagnosticat dos pacients afectats de disfunció de les cordes vocals, que provoca tos i dificultat per a respirar, a causa d'agents irritants inhalats en el lloc de treball. La literatura...

Laringoscòpia

Estudi de pacients afectats d'afàsia de Broca

Investigadors de la UAB han estudiat una vintena de pacients de parla catalana, castellana i gallega, afectats d'afàsia de Broca, una disfunció produïda per una lesió neurològica que dificulta l'articulació de paraules i l'ús de frases complexes....

Boca. Foto Flickr

Quan comencen les diferències de gènere?

Des d'un punt de vista biològic, el sexe imprimeix unes diferències morfològiques notables ja des de l'embrió. També s'accepta que existeixen diferències entre homes i dones pel que fa al seu comportament. Moltes d'aquestes característiques venen...

Cara a Cara

Coneixement ecològic i desenvolupament econòmic

S'ha fet molt poca recerca al voltant dels motius que porten a la conservació o desaparició del coneixement ecològic de grups indígenes i rurals. Hi ha qui pensa que la integració de grups indígenes a l'economia de mercat mina aquest coneixement, però també hi ha qui pensa que...

Els Tsimane', un grup de caçadors recolectors de l'Amazònia boliviana

Buscant pistes per pronosticar els tumors

El càncer de bufeta urinària és el quart tumor més freqüent en l'home i el vuitè en la dona. Buscant maneres de pronosticar-lo, s'ha observat que un tipus de tumor, el que anomenem carcinoma urotelial de pròstata, podria implicar un pitjor...

Anatomia del aparell génito-urinari masculí.