• UABDivulga

La qualitat de vida a la síndrome de Cushing

L'excés de cortisol als pacients amb síndrome de Cushing genera alteracions físiques (obesitat, debilitat muscular, hematomes...) i també psicològiques (disminució de l'apetit sexual o depressió). Un cop el tractament aconsegueix normalitzar els...

Qüestionari per la qualitat de vida al Síndrome de Cushing

La immigració estrangera a les àrees rurals

La major part de la recerca sobre immigrants s'ha centrat en la seva arribada a àrees metropolitanes o a capitals. Tot i això, en algunes parts d'Europa la migració internacional cap a ciutats petites i àrees rurals és un fet significatiu i com a resultat...

Estudis sobre immigració a zones rurals

L'impacte mediambiental de la nanociència

La incursió, cada vegada més habitual, de la nanociència en la producció industrial comença a ser un element a considerar en quant al seu impacte sobre el medi ambient. Aquestes partícules, de la mida d'una mil·lionèsima part d'un...

La toxicologia i las nanopartícules

Nous estudis sobre els complexos dinuclears de pal·ladi

La versatilitat dels complexos de metalls de transició coordinats amb certs lligands derivats del pirazol és un dels seus principals atractius, doncs es troben presents en la síntesi de nous materials sòlids i en el terreny de la química...

Complexos dinuclears de pal·ladi

Química i Ordinadors, una bona simbiosi

El treball següent mostra els diferents camins a través dels quals poden tenir lloc les reaccions de transferència d'hidrogen. Amb l'ajut d'un ordinador, han simulat un cas concret d'aquest tipus de reaccions: la d'un catalitzador de ruteni anomenat "catalitzador de...

Mecanisme de reacció simulat per ordinador

El dolor neuropàtic, un gran desconegut

Les lesions nervioses van acompanyades d’un dolor corporal que, en el pitjor dels casos, invalida l'individu. Rep el nom de dolor neuropàtic, i els investigadors intenten descobrir els elements implicats en aquest procés. Ara per ara, pensen que podria originar-se en els...

Estudis del dolor neuropàtic en rates