• UABDivulga

Porcs i bacteris

Encara que normalment no pensem en això, els animals de granja també tenen malalties. Un equip de la UAB ha estudiat com es comporten les poblacions d'un bacteri, Haemophilus parasuis, que conviu amb els porcs i provoca, a vegades, brots mortals. Aquest bacteri és un patogen respiratori i engloba soques...

Porcs

Nous avanços en la guerra contra els fongs

La esporotricosi és un malaltia causada pel fong Sporothix schenckii. El fong penetra en la pell a través de petites ferides i pot arribar a estendre's des de la pell als ganglis linfáticos o a les vísceres. Encara que aquest fong existeix en tot el...

Persona afectada de esporotricosi en els ganglis

Estimació de l'edat dels morts

L'estimació de l'edat de la mort del material esquelètic és un del primers passos per a l'anàlisi de restes osteològiques humanes. Malgrat la seva importància, l'estimació d'edat adulta no està ben resolta; per aquesta raó recentment s'està explorant...

Esqueleto

La tinya de les ungles, infradiagnosticada en infants

Dos doctors de l'Hospital del Mar de Barcelona i professors de la UAB han observat, mitjançant un estudi dut a terme durant els últims 9 anys, un increment en el nombre d'infants afectats de tinya de les ungles. Els investigadors consideren, d'altra banda,...

Ungles del peu amb tinya