• UABDivulga

Fecundación in vitro: millorant la crioconservació

En el camp de la fecundació in vitro es poden utilitzar oòcits frescos o crioconservats (congelats). Els avantatges de la crioconservació són evidents, però té un desavantatge important : l'eficàcia de la fecundació...

Imatges de microscòpia confocal d'oòcit bovin madurat in vitro

Resistència bacteriana: un problema mòbil

En els últims anys, la resistència dels bacteris als antibiòtics s'està convertint en un greu problema clínic. Per complicar més les coses, els gens que fan als bacteris resistents als antimicrobians solen estar situats en elements genètics...

E. coli creixent en agar

Avortaments en vaques andorranes

Neospora caninum és un paràsit protozoari que causa avortaments en el bestiar boví d'aptitud lletera i càrnia de molts països. Una investigació de científics de la UAB ha estudiat els factors de risc en vaques d'Andorra. Els resultats suggereixen que la...

Vaques

Estudis funcionals dels polimorfismes del promotor del F7

Els nivells en sang del Factor VII (FVII), una proteïna essencial de la cascada de la coagulació sanguínia, són un factor conegut de risc cardiovascular. Els nivells d'aquesta proteïna estan determinats pel promotor del gen que la...

Cél·lules hepàtiques expressant el gen <i>reporter</i> GFP

Com controlar el procés de compostatge?

Avui dia, el compostatge es presenta com una de les alternatives més sostenibles per al processament de residus sòlids. No obstant això, ara per ara, no hi ha variables fiables que permetin el seguiment dels processos biològics del compostatge. En...

Reactor de compostatge