• UABDivulga

Síntesi de nanopartícules a gran escala amb major eficiència

El gran interès que han despertat els productes de nanopartícules, ha generat la necessitat de tenir a l'abast processos de síntesi que puguin ser aplicables en plantes pilot. La dificultat de controlar certs paràmetres del procés pot superar-se amb una...

Materials ceràmics per a síntesi de nanopartícules