• UABDivulga

La nanoelectrònica cerca el substitut de l'òxid de silici

La comunitat científica internacional investiga les possibilitats de substitució de l'òxid de silici, un dels components principals dels dispositius microelectrònics, per altres materials amb millors propietats elèctriques i...

La nanoelectrònica cerca el substitut de l'òxid de silici

Més dades per diagnosticar l'Ehrlichiosis Monocítica Canina

L'Ehrlichiosis Monocítica Canina (ECM) s'ha d'incloure en el diagnòstic diferencial de gossos amb despreniment exudatiu de retina o uveïtis anterior. Aquesta ha estat la principal conclusió a la que ha arribat un equip d'investigadors de...

Més dades per diagnosticar la Ehrlichiosis Monocítica Canina

Expressions sinònimes: una nova eina de cerca pels conceptes

Tradicionalment, per cercar freses fetes i els seus sinònims en català s'ha hagut de recórrer a trobar-les als diccionaris generals de la llengua per les paraules claus que les composen, o bé als diccionaris especialitzats, on es troben normalment per...

Diccionari de Sinònims de Frases Fetes