• UABDivulga

Optimització del rendiment de biocatàlisi

Darrerament el terme "bio" està de moda, sembla que un producte o procés bio sigui millor. Ara bé, quins avantatges aporta en el camp de la catàlisi? Sabem que els catalitzadors varien la velocitat de reacció, és a dir, la velocitat en la que els...

Síntesi estereoselectiva d'una aldolasa

Els ungulats pirenencs es lliuren de la malaltia de l'isard

Fa uns anys, va sorgir una nova infecció anomenada "Malaltia de la Frontera", que afectava als isards dels Pirineus. Aquesta malaltia estava associada a un pestivirus, el quals afecta només als mamífers, especialment als bòvids...

Pestivirus als remugants dels Pirineus

Sordesa a l'adolescència i amistats

Els processos d'adquisició del llenguatge oral són necessàriament diferents als nens amb sordesa de naixement, encara que això no els impossibilita d'interactuar amb els seus companys d'escola que no pateixen sordesa. El treball exposat en aquesta tesi doctoral, estudia...

Interacció social dels joves amb sordesa

Tractaments psicoeducatius per a la bulímia nerviosa

La bulímia nerviosa es defineix com un trastorn mental de la conducta alimentària caracteritzat per episodis recurrents d'afartament (prendre una quantitat ingent de menjar en un molt breu període de temps, experimentant una falta de control sobre la...

Bulimia nerviosa

Avortaments a les vaques lleteres

Una malaltia descrita inicialment en els gossos, la neosporosi, afecta també al ramat boví amb desastroses conseqüències per a la indústria lletera i la producció de carn, doncs una de les principals manifestacions clíniques que provoca el protozoo...

Neospora caninum

"Mens sana in corpore sano"

Que la vida saludable i l'exercici físic reverteixen en una millora de les facultats cognitives és sabut des de ben antic. Actualment s'han fet estudis que han intentat establir científicament aquesta relació, considerant l'exercici físic com un al·liat en el tractament de...

Mens Sana in Corpore Sano