• UABDivulga
04/2014

El naixement de la premsa esportiva a Espanya

Cap al darrer quart del segle XIX, la incipient premsa esportiva es va presentar com un mitjà propagandístic de l'esport, però a més va manifestar el seu suport ideològic al moviment regeneracionista estimulat principalment per intel·lectuals i professors universitaris vinculats a la Institució Lliure d'Ensenyament. En l'emergent conjuntura industrial i expansió econòmica de Catalunya, el lideratge de la puixant burgesia barcelonina va marcar l'arrencada de l'esport contemporani a Espanya, afavorit per la prestigiosa revista Los Deportes.

La manca d'una hemeroteca especialitzada a la qual puguem acudir per trobar les primeres publicacions periòdiques de l'esport espanyol va ser el motiu principal d'aquesta investigació. Les veritables dificultats per localitzar la documentació de la primera premsa esportiva són avui un escull important per als investigadors. La premsa esportiva del segle XIX i principis del segle XX es troba escampada per tot el territori del país i se’n conserven poques capçaleres. Alguns exemplars d'aquesta literatura periodística es troben molt deteriorats i, altres, potser hagin desaparegut. En el passat, les biblioteques no van tenir l'encert de custodiar aquest tipus de documentació. Aquesta circumstància suposa una pèrdua cultural del nostre patrimoni històric i del coneixement en general.

Així, l'estudi sobre el naixement de la premsa esportiva a Espanya en el context regeneracionista de finals del segle XIX s'ha centrat en recopilar i inventariar totes aquelles publicacions periòdiques vuitcentistes al voltant de les activitats físiques i recreatives que van afavorir la primera premsa esportiva contemporània.

El procés d'investigació s'ha centrat principalment en la localització de les fonts primàries i originals, a través de portals i hemeroteques digitals a Internet, com l'Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de Madrid o l'Arxiu de les Revistes Catalanes Antigues (ARCA) de la Biblioteca de Catalunya.

Concretament, l'origen i desenvolupament de la premsa esportiva a Espanya parteix de 1865 amb l'aparició a Madrid de La Caza, revista que posava de relleu aquest exercici físic recreatiu a l'aire lliure. Els començaments de la premsa esportiva es troben vinculats a l'emergència de la societat burgesa i a la voluntat d'emular l'estil de vida victorià i la moda dels sports. És especialment en l'últim quart del segle XIX que el conegut moviment del regeneracionisme espanyol va afavorir i es va reflectir en el caràcter ideològic d'aquestes noves publicacions, que eren estimulades alhora que l'esport trobava "carta de naturalesa", en les principals ciutats industrials i portuàries. Així mateix, es descobreix com el moviment en pro de l'educació física va inundar de missatges regeneracionistes aquesta incipient premsa. Paral·lelament, a partir de la revisió interpretativa dels textos, s'ha construït l'anàlisi necessària per abordar, en un futur, el naixement i desenvolupament de l'esport a Espanya a través de l'associacionisme esportiu del segle XIX.

En total s'han localitzat 85 publicacions concentrades majoritàriament a Madrid (28 capçaleres) i Barcelona (24 capçaleres). Entre les revistes monogràfiques d'esport es destaquen les dedicades al ciclisme (25 capçaleres) i a la caça (19 capçaleres). La resta de publicacions, a més dels esport esmentats, s'ocupen d'altres pràctiques físico-recreatives com la gimnàstica, la pilota basca, el rem, l'equitació, l'esgrima, la vela, el patinatge, el tennis o el futbol. Entre aquestes publicacions es destaca la publicació a Barcelona de Los Deportes (1897-1910), primer setmanari d'àmbit nacional, que representa la pedra institucional del periodisme esportiu modern a Espanya.

Els treballs historico-biogràfics i documentals d'aquests autors són la base preliminar d'una línia d'investigació en marxa en el grup GISEAFE (Grup d'Investigació Social i Educativa en l'Activitat Física i l' Esport de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya), que té per objecte l’abordament de la història institucional i social de l'educació física i l'esport a Espanya, entre 1800 i 1939.

*Aquest article ha estat un dels cinc finalistes del premi al millor article de 2013 de la revista The International Journal of the History of Sport.

Xavier Torrebadella Flix

Referències

Torrebadella-Flix, Xavier; Olivera-Betrán, J. The Birth of the Sports Press in Spain within the Regenerationist Context of the Late Nineteenth Century. The International Journal of the History of Sport 30(18): 2164-2196. 2013.

 
View low-bandwidth version