• UABDivulga
01/2015

Conèixer el subsòl dels doms de toves d’Isona per investigar l’aigua a Mart

A Isona(Prepirineu central català) es va descobrir el 2010 un complex de doms de toves, una mena de turons construïts per l’aigua amb característiques anàlogues a formes construïdes per descàrregues d’aigües subterrànies a Mart. En aquest planeta, l’Agència Espacial Europea té previst començar el 2018 una exploració dels primers 3 m de subsòl a la recerca d’evidències de vida a partir d’una tècnica de radar utilitzada en la prospecció geofísica dels doms de toves. Els resultats demostren la utilitat de la informació obtinguda.

El complex de doms de toves d’Isona, situat al Prepirineu central català, constitueix un potencial anàleg per a l’estudi de formes construïdes per descàrregues d’aigües subterrànies a Mart. Des del seu descobriment en 2010, per part d’investigadors de Departament de Geologia de la UAB, ha estat i és objecte de diversos estudis en col·laboració amb investigadors de diverses universitats (UdG, UniZar, FAU-USA) i centres de recerca com GSI (Ireland ), PSI (USA) i NASA (USA).

Recentment els treballs s’han centrat en la prospecció geofísica del subsòl d’aquesta mena de “turons construïts per l’aigua”. Això és degut a què l’exploració de Mart està avançant no només en superfície, sinó també en profunditat, i es necessiten models anàlegs per poder calibrar la informació obtinguda mitjançant teledetecció i MERs (Mars Exploration Rover).

Imatge 1: Integració de dades geofísiques obtingudes mitjançant les tècniques de Ground Penetrating Radar(GPR) (a dalt) i Electrical Resistivity Imaging(ERI) (a baix), per a l’obtenció de models hidro-geomorfològics.

La missió ExoMars de l’Agència Espacial Europea (ESA) té previst situar un MER a la superfície de Mart el 2018. El rover portarà el primer sistema espacial d’exploració GPR (Ground Penetrating Radar) (WISDOM-Water Ice and Subsurface Deposit Observationon Mars) amb l’objectiu de caracteritzar els primers 3 m del subsòl a la recerca d’evidències de vida passada i present.

Els nostres resultats demostren la utilitat dels radargramas obtinguts mitjançant aquesta tècnica GPR (estudi de fàcies, superfícies i estructures radar) per investigar els processos hidrològics que intervenen en desenvolupament dels doms de toba.

Imatge esquerra. Visions en anàglif d’exemples de doms de descàrrega de fluids a Mart i a Isona.
Imatge superior: Detall del
Proposed MSL rover landing site site- Southwest Vernal Crater, Aràbia Terra; extret de HiRISE Image PSP_002812_1855 (Crèdits: Image courtesy NASA / JPL / University of Arizona).
Imatge inferior: Tossal de la Cassola, immediacions de Conques, Conca Dellà. (Crèdits: IGN).

Referències

Linares, R.; Rosell, J.; Roqué, C.; Gutiérrez, F. Origin and evolution of tufa mounds related to artesian karstic springs in Isona area (Pyrenees, NE Spain). Geodinamica Acta. 2010, vol. 23, num. 1-3, p. 129-150. doi: 10.3166/ga.23.129-150.

Linares, R.; Rodríguez, J.A.P. Tufa mounds on Earth and Mars. Featured image of July, in IAG Planetary Geomorphology Working Group. 2011.
 
Linares, R.; Zarroca, M.; Rodríguez, J.A.P. Mart a Catalunya. Nota de Premsa. UAB. 2011.
 
Pellicer, X.M.; Linares, R.; Gutiérrez, F.; Comas, X.; Roqué, C.; Carbonel, D.; Zarroca, M.;  Rodríguez, J.A.P. Morpho-stratigraphic characterization of a tufa mound complex in the Spanish Pyrenees using ground penetrating radar and trenching, implications for studies in Mars. Earth and Planetary Science Letters. 2014, vol. 388, p. 197-210.
 
Zarroca, M.; Pellicer, X.M.; Gutiérrez, F.; Carbonel, D.; Roqué, C.; Linares, R. Characterising tufaceous accumulations in groundwater discharge zones by means of geophysical surveying (ERT, GPR) and trenching. The Isona-Basturs complex (Pyrenees, NE Spain). 8th IAG/AIG International Conference on Geomorphology, Geomorphology and Sustainability, Paris, France. 2013, August 27-31.

 
View low-bandwidth version