• UABDivulga
10/2009

Les noies abusen més del telèfon mòbil que els nois

Les noies abusen més del telèfon mòbil que els nois

Investigadors del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la UAB i de Blanquerna-Universitat Ramon Llull (URL) han desenvolupat dos tests en espanyol per detectar l'addicció a Internet i al telèfon mòbil, a partir d'un estudi realitzat a 1.900 estudiants de centres educatius catalans. La iniciativa ha servit per mostrar algunes tendències de l'ús d'aquestes tecnologies en la població juvenil: segons l'estudi, en l'ús addictiu d'Internet no hi ha diferències entre sexes, però les noies abusen més del mòbil que els nois. La utilització d'ambdues tecnologies es normalitza a mesura que augmenta l'edat.

Fins ara, no existien tests en espanyol per avaluar l'ús abusiu d'Internet i del telèfon mòbil i els trastorns psicològics que pot produir en la població. L'equip d'investigadors de la UAB i de la URL ha dissenyat els dos primers tests a partir d'un estudi realitzat amb una mostra de 1.879 estudiants de centres educatius catalans, dels quals 322 cursaven estudis universitaris i 1.557 educació secundària. L'edat mitjana va ser de 15,52 anys i el 54,5 % van ser dones.

Com a resultat de l'estudi, van elaborar dos qüestionaris breus: el CERI (Qüestionari d'Experiències Relacionades amb Internet) i el CERM (Qüestionari d'Experiències Relacionades amb el Mòbil), compostos ambdós per 10 preguntes. El CERI avalua repercussions individuals de l'ús d'Internet, així com la inversió temporal-progressiva i els conflictes socials-relacionals que es deriven del seu ús. El CERM avalua els conflictes intra i interpersonals derivats de l'ús abusiu del mòbil, així com la comunicació problemàtica.

Els resultats obtinguts indiquen una prevalença d'addicció a Internet i de l'ús abusiu del mòbil molt baixa en la mostra estudiada, i menor que la registrada en estudis realitzats amb mostres anglosaxones i asiàtiques. Aquests resultats s'expliquen pels diferents patrons culturals d'ús de la tecnologia. Els asiàtics, per exemple, tendeixen a fer-ne un ús més intensiu. Tanmateix, sí que es van poder observar algunes tendències a les quals, segons els investigadors, convé posar atenció: els nois i les noies no difereixen en l'ús addictiu d'Internet, si bé elles tendeixen a abusar del mòbil, utilitzant-lo com a mitjà de contacte social i d'expressió d'emocions. En relació a l'edat, els preadolescents mostren una major addicció a ambdues tecnologies que els adolescents i joves. En tot cas, sembla que tant l'ús d'Internet com el del mòbil es normalitza amb l'edat cap a un ús més professional, menys lúdic, i amb menys efectes negatius.

En els últims anys, l'addicció a les tecnologies de la informació, especialment a Internet i als telèfons mòbils, ha estat àmpliament discutida pels especialistes. L'existència d'una addicció a Internet com una entitat clínica i la qüestió de com l'abús d'Internet i dels mòbils pot produir un desajustament psicològic continua en discussió però, malgrat això, existeix un creixent moviment d'opinió favorable a incloure l'"addicció a Internet" en la següent edició del DSM, el "Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals", que elabora l'Associació Americana de Psiquiatria.

L'addicció a Internet, que estaria dins de l'espectre dels trastorns compulsiu-impulsius, ha esdevingut ja un dels problemes més seriosos de salut pública a Corea del Sud i, probablement, en altres països asiàtics. S'han descrit també casos als Estats Units, a la Gran Bretanya, a Itàlia i a Espanya. Per tractar-los es desenvolupen teràpies de tipus cognitiu-conductual. Respecte a l'abús del telèfon mòbil, si bé ha rebut una atenció menor per part dels investigadors, els estudis recents suggereixen que té un potencial addictiu que no hauria de ser ignorat.

 

Andrés Chamarro

Referències

"Validation of two brief scales for Internet addiction and mobile phone problem use". Fargues, MB; Lusar, AC; Jordania, CG; Sánchez, XC. PSICOTHEMA, 21 (3): 480-485 AUG 2009.

 
View low-bandwidth version