• UABDivulga
10/06/2016

El CRECIM avalua els tallers Fes Recerca! del PCB i forma el seu personal investigador en comunicació i educació científica

CRECIM i PCB
Durant 15 mesos, el Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) i el Parc Científic de Barcelona (PCB) han coordinat un projecte per avaluar l’impacte en el foment de cultura científica i interès per les ciències d’uns tallers experimentals destinats a alumnat d’educació secundària duts a terme pel PCB. Aquest projecte conjunt ha culminat en l’elaboració, per part del CRECIM, d’una guia de recomanacions pel disseny, implementació i avaluació de tallers experimentals de comunicació i educació científica.
Imatge d'un taller del Fes Recerca!

El passat març de 2016 va finalitzar un projecte coordinat pel Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) en col·laboració amb el Parc Científic de Barcelona (PCB) i finançat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FCT-14-8903). Aquest projecte, de 15 mesos de durada, ha consistit en l’avaluació de l’impacte de les activitats de divulgació i comunicació científica del PCB dins del Programa “Recerca en Societat”. En particular, investigadores del CRECIM han avaluat l’impacte en el foment de cultura científica i interès per les ciències dels tallers experimentals Fes Recerca!, destinats a alumnat d’educació secundària.
 
Aquest projecte neix de la sinergia entre dues institucions de recerca, però amb un perfil diferenciat:

• La Unitat de Cultura Científica del PCB representa la recerca puntera en biotecnologia i biomedicina, que es proposa impulsar la cultura científica a través de tallers experimentals (entre d’altres iniciatives) i que compta amb una gran varietat d’instal·lacions i de personal investigador en continu contacte amb els centres educatius, actuant així com a model científic per als joves participants en els tallers.

• EL CRECIM de la UAB representa la recerca en didàctica de les ciències i la tecnologia, amb una àmplia experiència en l’estudi i disseny d’iniciatives de col·laboració universitat-escola i en la realització d’avaluacions de projectes i propostes educatives per a l’ensenyament i aprenentatge de les ciències i tecnologia.

 
En base a aquesta experiència, el CRECIM ha actuat com a avaluador de l’impacte dels tallers experimentals del PCB mitjançant el disseny d’instruments per a la recollida i anàlisi de dades (qüestionaris, protocols d’observació), la recollida i anàlisi de les dades, la proposta d’estratègies pel redisseny dels tallers experimentals del PCB i per la seva posada en escena, i l’elaboració d’una guia de recomanacions pel disseny, implementació i avaluació de tallers experimentals de comunicació i educació científica.
 
A més, en el marc d’aquest projecte es van celebrar dues jornades de formació en comunicació i educació científica del personal investigador del PCB responsable del disseny i implementació dels tallers experimentals avaluats. Aquesta formació s’ha fonamentat en les observacions i enregistraments en vídeo dels tallers Fes Recerca! del PCB, que investigadores del CRECIM van realitzar i analitzar. Així doncs, les dues jornades de formació han consistit en tallers participatius on el personal investigador del PCB visionava fragments de la implementació dels seus tallers i reflexionava entorn d’aspectes de millora de la seva pràctica docent i comunicadora.
 
En resum, l’experiència de l’equip investigador del CRECIM en el plantejament d’avaluacions de propostes i projectes educatius de didàctica de les ciències ha permès constatar maneres eficaces d’analitzar l’impacte i el potencial educatiu de les iniciatives de comunicació científica del PCB i de formar el seu personal investigador de manera molt aplicada a la realitat de les accions educatives que porten a terme. Aquest projecte posa en relleu la importància d’establir col·laboracions entre institucions de diferents sectors o perfils com el PCB i el CRECIM per dur a terme una avaluació sòlida i formativa, que no acostuma a poder ser plantejada en solitari per part dels centres de recerca científico-tecnològica per manca de temps i/o de desconeixement de la realitat existent a les escoles.
 
 
Més informació: Evaluación Programa “Recerca en Societat” del PCB.
 

Marisa Hernández Rodríguez
Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
 
View low-bandwidth version