Horaris i guies docents dels Graus

Oferta d'Estudis - Graus EEES


En aquest apartat trobareu tota la informació relacionada amb els estudis de Grau que es poden cursar a la Facultat:

Grau                                                  
Pla d'Estudis Horaris 2023-2024 Guies Docents
Antropologia Social i Cultural (Nou Pla) V X V
Arqueologia (Nou Pla) V V V
Ciència, Tecnologia i Humanitats V V V
Ciències de l'Antiguitat V V V
Estudis Anglesos (Nou Pla) V V V
Estudis d'Anglès i Català (Nou Pla) V V V
Estudis d'Anglès i de Clàssiques (Nou Pla) V V V
Estudis d'Anglès i Espanyol (Nou Pla) V V V
Estudis d'Anglès i Francès (Nou Pla) V V V
Estudis de Català i Espanyol (Nou Pla) V V V
Estudis Socioculturals de Gènere (Nou Pla) V V V
Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística V V V
Filosofia V V V
Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial V V V
Història V V V
Història de l'Art V V V
Història, Política i Economia Contemporànies V V V
Humanitats V V V
Llengua i Literatura Espanyoles (Nou Pla) V V V
Musicologia V V V

 

En aquest altre apartat trobareu tota la informació relacionada amb els estudis de Grau que es troben en procés d'extinció:

Grau                                                  
Pla d'Estudis Horaris 2023-2024 Guies Docents
Antropologia Social i Cultural (en extinció) V V V
Arqueologia (en extinció) V V V
Estudis Anglesos (en extinció) V V V
Estudis Clàssics V V V
Estudis d'Anglès i Català (en extinció)  V V V
Estudis d'Anglès i de Clàssiques (en extinció V V V
Estudis d'Anglès i d'Espanyol (en extinció) V V V
Estudis d'Anglès i de Francès (en extinció) V V V
Estudis de Català i d'Espanyol (en exinció) V V V
Estudis de Francès i Espanyol V X V
Estudis Francesos V V V
Estudis Socioculturals de Gènere (en extinció) V V V
Filologia i Cultura Franceses UAB/UB V V V
Geografia i Ordenació del Territori V V V
Geografia i Ordenació del Territori (en línia) V V V
Llengua i Literatura Catalanes V V V
Llengua i Literatura Espanyoles (en extinció) V V V