Horaris i guies docents dels Graus

Oferta d'Estudis - Graus EEES


En aquest apartat trobareu tota la informació relacionada amb els estudis de Grau que es poden cursar a la Facultat:

Grau                                                  
Pla d'Estudis Horaris 2021-2022 Guies Docents
Antropologia Social i Cultural V V V
Arqueologia V V V
Ciència, Tecnologia i Humanitats V V V
Ciències de l'Antiguitat V V V
Estudis Anglesos (Nou Pla) V V V
Estudis d'Anglès i Català V V V
Estudis d'Anglès i de Clàssiques V V V
Estudis d'Anglès i d'Espanyol V V V
Estudis d'Anglès i de Francès V V V
Estudis de Català i d'Espanyol V V V
Estudis Francesos V V V
Estudis Socioculturals de Gènere V V V
Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística V V V
Filosofia V V V
Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial V V V
Història V V V
Història de l'Art V V V
Història, Política i Economia Contemporànies V V V
Humanitats V V V
Llengua i Literatura Espanyoles (Nou Pla) V V V
Musicologia V V V

 

En aquest altre apartat trobareu tota la informació relacionada amb els estudis de Grau que es troben en procés d'extinció:

Grau                                                  
Pla d'Estudis Horaris 2021-2022 Guies Docents
Estudis Anglesos (en extinció) V V V
Estudis Clàssics V V V
Estudis de Francès i Espanyol V X V
Geografia i Ordenació del Territori V V V
Geografia i Ordenació del Territori (en línia) V V V
Llengua i Literatura Catalanes V V V
Llengua i Literatura Espanyoles (en extinció) V V V