Coordinacions de grau

Coordinacions d'Estudis de Grau

Grau d'Antropologia Social i Cultural
Laia Narciso Pedro
93.586.83.17
coordinacio.grau.antropologia@uab.cat

Grau en Arqueologia
Jesús Brufal Sucarrat
93.581.23.84
coordinacio.grau.arqueologia@uab.cat

Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats
Xavier Roqué Rodríguez
 93.581.16.18
coordinacio.grau.cth@uab.cat

Grau en Ciències de l'Antiguitat
Cándida Ferrero Hernández
 93.581.18.22
coordinacio.grau.c.antiguitat@uab.cat

Grau en Estudis Anglesos
David Owen
93.581.44.02
coordinacio.grau.angles@uab.cat

Grau en Estudis Francesos
Marta Estrada Medina
93.581.49.03
coordinacio.grau.frances@uab.cat

Grau en Estudis Socioculturals de Gènere 
Ingrid Agud Morell
 93.581.30.07
coordinacio.grau.estudis.genere@uab.cat 

Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Xavier Villalba Nicolás
93.581.49.11
coordinacio.grau.catala@uab.cat

Grau en Filologies Combinades
María Jesús Machuca Ayuso
93.581.19.12
coordinacio.graus.combinats@uab.cat

Grau en Filosofia
Oriol Farrés Juste
93.581.16.18
coordinacio.grau.filosofia@uab.cat

Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Marc Parés Franzi
93.581.14.59
coordinacio.grau.geografia@uab.cat

Grau en Història
Ignasi Fernandez Terricabras
93.581.38.15
coordinacio.grau.historia@uab.cat

Grau en Història de l'Art
Núria Llorens Moreno
93.581.16.82
coordinacio.grau.art@uab.cat

Grau en Història, Política i Economia Contemporànies
Javier Rodrigo Sánchez
93.581.31.21
coordinacio.grau.hpec@uab.cat

Grau en Humanitats
Maria Garganté Llanes
93.581.16.33
coordinacio.grau.humanitats@uab.cat

Grau en Llengua i Literatures Espanyoles
Francisca Montiel Rayo
93.581.12.16
coordinacio.grau.espanyol@uab.cat

Grau en Musicologia
Sílvia Martínez García
93.586.84.68
coordinacio.grau.musicologia@uab.cat