Coordinacions de grau

Coordinacions d'Estudis de Grau

Grau d'Antropologia Social i Cultural
Virginia Fons
93.581.34.85
coordinacio.grau.antropologia@uab.cat

Grau en Arqueologia
Ermengol Gassiot
93.581.43.36
coordinacio.grau.arqueologia@uab.cat

Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats
Xavier Roqué
 93.581.16.18
coordinacio.grau.cth@uab.cat

Grau en Ciències de l'Antiguitat
Grau en Estudis Clàssics

Cándida Ferrero
 93.581.18.22
coordinacio.grau.c.antiguitat@uab.cat

Graus Combinats
María Machuca
93.581.19.12
coordinacio.graus.combinats@uab.cat

Grau en Estudis Anglesos
David Owen
93.581.44.02
coordinacio.grau.angles@uab.cat

Grau en Estudis Francesos
Marta Estrada 
93.581.49.03
coordinacio.grau.frances@uab.cat

Grau en Estudis Socioculturals de Gènere 
Meri Torras 
 93.581.23.40
coordinacio.grau.estudis.genere@uab.cat 

Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Xavier Villalba Nicolàs
93.581.49.11
coordinacio.grau.catala@uab.cat

Grau en Filosofia
David Casacuberta
93.581.32.30
coordinacio.grau.filosofia@uab.cat

Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Grau en Geografia i Ordenació del Territori

Àngel Cebollada
93.581.17.36
coordinacio.grau.geografia@uab.cat

Grau en Història
Ignasi Fernandez
93.581.38.15
coordinacio.grau.historia@uab.cat

Grau en Història de l'Art
Daniel Rico
93.586.84.70
coordinacio.grau.art@uab.cat

Grau en Història, Política i Economia Contemporànies
Gemma Rubí
93.586.81.56
coordinacio.grau.hpec@uab.cat

Grau en Humanitats
Maria Garganté Llanes
93.581.16.33
coordinacio.grau.humanitats@uab.cat

Grau en Llengua i Literatures Espanyoles
Francisca Montiel
93.581.12.16
coordinacio.grau.espanyol@uab.cat

Grau en Musicologia
Francesc Cortés
93.581.26.19
coordinacio.grau.musicologia@uab.cat