Avisos

Estudia

La UAB activa les enquestes d'avaluació docent i de les assignatures de grau i mòduls de màster

[17/09/2018] La UAB ha activat les enquestes d'avaluació i de satisfacció sobre l'actuació docent i sobre les assignatures de grau i mòduls de màster. 

Teniu temps fins l'11 de gener!

Protocol per a casos d'assetjaments a pràctiques curriculars

[25/10/2018] La Junta Permanent aprova el protocol per a casos d’assetjaments a pràctiques curriculars.

Jornades sobre programes d'intercanvi d'estudis 2019/2020

[11/10/2018] Del 16 al 25 d'octubre de 2018 es duran a terme les Jornades sobre programes d'intercanvi d'estudis 2019/2020: UAB Exchange Programme & Erasmus +. 

Les sessions informatives generals tindran lloc el 16 i 18 d'octubre a l'Auditori de Lletres (13:30h). 

Veure més avisos