Revistes de la Facultat

AFIN

L'objecte d'estudi de la revista AFIN són la infància, adolescència i joventut, les seves relacions familiars i socials, situacions de risc i crisi, dificultats i oportunitats, drets i deures, polítiques públiques i espais vitals per a ells.

Anuario Lope de Vega

L’Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura és una revista publicada pel grup de recerca Prolope, dedicada a la difusió de treballs científics originals sobre qüestions textuals, literàries o culturals que tinguin com a punt de partida, directe o indirecte, a Lope de Vega.

Brumal

La idea de la revista Brumal està basada en la sempre problemàtica coexistència entre allò possible i l’impossible en un món similar al real. Per aquesta raó, s’exclouen alguns continguts fantàstics en els que no existeix aquest conflicte.

Catalan Journal of Linguistics

El principal propòsit del Catalan Journal of Linguistics (CatJL) és la publicació d'articles de recerca de qualitat que desenvolupin teories sobre l'estructura de llenguatges particulars des de la perspectiva d'una teoria general del llenguatge humà.

Dante e l'Arte

La revista “Dante e l’Arte” té com a objetius posar en relleu i estudiar la centralitat de Dante en la creació artística del seu temps i dels segles posteriors fins avui dia.

Doblele

La revista Doblele sorgeix del màster oficial de Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La publicació es proposa recollir estudis que ofereixin respostes al desafiament d’ensenyar espanyol a estudiants de tot el món.

Documents d'Anàlisi Geogràfica

Documents d'Anàlisi Geogràfica és una revista acadèmica que s'interroga sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales. Té una periodicitat quadrimestral.

EMIGRA Newsletter

Publicació de caràcter trimestral editada pel grup de recerca EMIGRA.

EMIGRA Working Papers

EMIGRA Working Papers és una col·lecció que publica els treballs en curs dels membres del grup de recerca abans que aquests es publiquin. També s’hi poden trobar articles presentats a congressos i trobades científiques organitzades per EMIGRA.

Enrahonar. Quaderns de filosofia

EnraHonar combina la difusió de la filosofia catalana amb l'interès per les discussions filosòfiques actuals en altres llengües i cultures. La revista publica articles científics originals i crítiques de llibres, tractant temes filosòfics d’autors clàssics o actuals.

Estrat Crític

Estrat crític és una revista anual impulsada pels estudiants d’arqueologia del col·lectiu Estrat Jove, que pretén obrir noves vies de comunicació entre els membres de la comunitat científica i universitària, encarada sobretot a l’àmbit acadèmic. Una plataforma de crítica i debat entre tots els estaments de la universitat i la societat. Una publicació plural, lliure i científica.

Faventia

Faventia comprèn els diversos aspectes de les ciències de l'antiguitat relacionats amb el món clàssic, especialment els relacionats amb les nostres terres, és a dir, s'ocupa de l'antiguitat clàssica, la tardoantiguitat, la llatinitat medieval, l'humanisme i la tradició clàssica.

GRAFO Working Papers

Grafo Working Papers és una revista en la qual es publiquen alguns resultats de recerques, discussions i debats científics duts a terme pel Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO).

Indialogs

Indialogs, Spanish Journal of India Studies és la primera revista electrònica que se centra exclusivament en el subcontinent de la Índia. La revista cobreix una àmplia varietat de disciplines que van des de la literatura, la cultura i el cinema fins la política, la història i els estudis ambientals. Un dels objectius de la revista és el d’aconseguir que el públic entengui la riquesa i la diversitat de la Índia, la seva gent i la seva història.

Isogloss

Revista sobre variació en les llengües romàniques des d’una perspectiva comparativa. Ofereix un fòrum de discussió de diversos enfocaments, ja siguin teòrics o descriptius, que ajuden a comprendre millor les variacions lingüístiques.

Locus Amoenus

Locus Amoenus publica treballs d'història de l'art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l'art i dels veritables afeccionats.

Manuscrits. Revista d'història moderna

Manuscrits té com a objectiu editar treballs de recerca originals relatius al període de l'Edat Moderna. Els continguts de la revista van adreçats a investigadors, estudiants universitaris i persones interessades en aquesta àrea de coneixement.

Medievalia

És una revista anual publicada per l’Institut d’Estudis Medievals (IEM), de la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu objectiu és servir de mitjà de difusió d'investigacions i d'idees originals sobre l'Edat Mitjana des d'una perspectiva d'interciència.

Mitologías Hoy

Revista de pensament, crítica i estudis literaris llatinoamericans. És una publicació bianual de caràcter interdisciplinari que cerca donar a conèixer les línies de debat actuals en l’experiència llatinoamericana.

Perifèria

Perifèria és una iniciativa que va sorgir de la necessitat de conèixer la recerca generada tant dels/les doctorands/es, com del professorat i altres investigadors/es. Perifèria té una periodicitat semestral.

Quaderns d’Italià

Quaderns d'Italià té l'objectiu de publicar comunicacions orals d'autors italians presentades a la Universitat Autònoma de Barcelona i també la voluntat de recollir totes les iniciatives, conferències, congressos, seminaris, etc.- lligades a l'àmbit dels estudis d'italià a la UAB.

Recerca Musicològica

Recerca Musicològica és una revista d’investigació d’accés gratuït que publica anualment un aplec d’estudis referits bàsicament a la musicologia hispànica, tot i que sense descartar l’àrea internacional d’aquesta disciplina.

Redes

REDES és una revista acadèmica publicada per EgoLab-GRAFO (UAB) i el LRPC (US), que ofereix resultats de recerca sobre xarxes socials i contribucions teòriques amb una perspectiva reticular, especialment des de i per al món iberoamericà.

Rubrica Contemporánea

La revista Rúbrica Contemporània es publica semestralment, a la primavera i la tardor. El Consell de Redacció acepta articles originals sobre qualsevol aspecte relacionat amb la historia contemporània.

Studia Aurea

Revista que potencia l’estudi tant de la literatura espanyola com, en general, de les lletres europees altomodernes i de la pervivència de la tradició clàssica.

Tiempo Devorado. Revista de Historia Actual

Tiempo devorado és una publicació que promou els estudis d’història actual relatius als últims trenta anys. El títol s'inspira en una frase de l’historiador Tony Judt: “Els anys que van des de 1989 a 2009 van ser devorats per les llagostes”.

Treballs d'Arqueologia

Publicació anual editada pel Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de la UAB (CEPAP-UAB). El contingut de cada volum és monogràfic i presenta aportacions d’investigadors i investigadores nacionals i internacionals.