Abans de marxar

Abans de marxar de la UAB

Alumnes d'intercanvi amb plaça assignada


Pots accedir en tot moment a la gestió del teu intercanvi a través del SIA: sia.uab.cat, menú “Mobilitat i intercanvi”, accés “Sol·licitud i consulta d'intercanvi OUT (Estudiants Sortints)

Què has de fer abans de marxar?

Tots els programes d’intercanvi

- Rebràs la Credencial d’estudiant d’intercanvi, l’envia directament de l’ARI (Àrea de Relacions Internacionals) al vostre correu electrònic d’estudiant de la UAB. Guarda aquest document ja que és l'únic que acredita que ets estudinat d'intercanvi.

- Has d’introduir les dades bancàries i les dates provisionals de la teva estada a través del SIA.

- Negocia el teu Acord d’Estudis (AE) /Learning agreement (LA) amb el teu coordinador d'intercanvi. Introdueix les dades a través del SIA, i lliura una còpia de la versió UAB a la Oficina d’Intercanvis de la Gestió Acadèmica abans del 30 de juny, degudament signada per tu i el teu coordinador d'intercanvi.

- Formalitzar l'automatrícula durant el període habitual d'automatrícula de la UAB, incloent-hi les assignatures de la pestanya “Programa d’intercanvi”, que seran les mateixes que consten al teu AE / LA. Recorda que pels programes Erasmus+ i UAB Exchange Programme és OBLIGATORI seleccionar l'assegurança complementària de mobilitat, abans de finalitzar la matrícula.


Programa Erasmus+:

- Conveni de Subvenció. Rebràs document per correu electrònic i per duplicat directament des de l'Àrea de Relacions Internacionals. Lliura el document signat per duplicat a l’Oficina d’Intercanvis (OI) de la Facultat. Documents originals.


UAB Exchange Programme:

Document de compromís. Rebràs el document per correu electrònic directament des de l'Àrea de Relacions Internacionals. Envia el document a l’Oficina d’Intercanvis (OI) (Intercanvis.Lletres@uab.cat). Document escanejat

- Certificat d'existència de cobertura d'assegurança. El formulari està disponible a la web de mobilitat, i l’has d’enviar a l’ARI (ari.docs.propi.out@uab.cat). Document escanejat