Destinacions i requisits per centre

darrera actualització - gener 2022

Els llistats actualitzats de destinacions per al programa Erasmus+ del curs acadèmic 2022/23 s'aniran actualitzant tant aviat estiguin disponibles.

La UAB ha signat un multilateral Agreeement de mobilitat Erasmus + amb les universitats membres de la xarxa ECIU, aquest acord permet les mobilitats d’estudiants i també de personal (professorat i d’administració).

Podeu consultar en aquest enllaç el mapa de destinacions i podeu trobar els llistats de destinacions en format excel, per facilitar la consulta. Aquests llistat s’aniran actualitzant progressivament.

(*) La mobilitat amb el Regne Unit està condicionada a que segueixi formant part del programa Erasmus + o d’un altre marc legal que s’estableixi per donar cobertura a les mobilitats amb aquest país. Data màxima de finalització d'estades durant el curs 2022/23, 31 de maig de 2023.

IMPORTANT: És responsabilitat de l'estudiant comprovar a la web de la universitat de destinació els requeriments sobre coneixement de la llengua de docència, assignatures es poden cursar, nombre d'ECTS mínim o altres requisits.

Podeu consultar les instruccions per a sol·licitar vacants al següent vídeo, a partir del minut 6:00.

És recomanable que abans d'una estada a l'estranger consulteu la pàgina web del 'Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación' pel que fa als avisos i les recomanacions de viatge per països: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx