Presentació de sol·licituds

Calendari de la convocatòria Erasmus+ Màster 2022-2023:

Presentació de sol·licituds: del 17 al 23 d’octubre de 2022 (tots dos inclosos)
 

Resolució i publicació al web de la UAB, enllaç “Mobilitat i intercanvi”: 11 de novembre de 2022

Acceptació o renúncia de plaça assignada: del 12 al 18 de novembre de 2022 (tots dos inclosos)