Informació seleccionats

Informació seleccionats

L'alumnat haurà de tenir en compte que, dins dels terminis previstos, haurà de formalitzar entre d’altres, les següents gestions:

  • Acceptació / No acceptació de la plaça
  • Documents de sol·licitud a la universitat de destinació (amb la certificació d’idioma amb el nivell exigit).
  • Contractació d’una assegurança  mèdica per l’estranger
  • Formalització del document de compromís i d’altra documentació que se li requereixi
  • Tramitació del visat

En data 11 de novembre de 2022 es publica la resolució del curs 2022-23, podeu Acceptar la plaça fins el 18 de novembre.

 

Resolució Definitiva Programa UAB Exchange Programme Màster 2021
Formulari Certificado de existencia de cobertura de seguro.
Model Full Certificat d'Estada
Model Full Modificació d'Estada
Model Full Renúncia