Informació seleccionats

L'alumnat haurà de tenir en compte que, dins dels terminis previstos, haurà de formalitzar entre d’altres, les següents gestions:

  • Acceptació / No acceptació de la plaça
  • Documents de sol·licitud a la universitat de destinació (amb la certificació d’idioma amb el nivell exigit).
  • Contractació d’una assegurança  mèdica per l’estranger
  • Formalització del document de compromís i d’altra documentació que se li requereixi
  • Tramitació del visat
     

Resolució Definitiva Programa UAB Exchange Programme Màster 2021
Formulari Certificado de existencia de cobertura de seguro.
Model Full Certificat d'Estada
Model Full Modificació d'Estada
Model Full Renúncia