Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Programes d'Intercanvi

Erasmus+: El Programa Erasmus+ Estudis facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger. 

Visualització prèvia de la imatge

UAB Exchange Programme: El UAB Exchange Programme facilita als i les estudiants matriculades en un grau o un màster universitari a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d’un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+. 

SICUE: El programa SICUE ofereix als estudiants de grau la possibilitat de realitzar estades d'intercanvi a altres universitats espanyoles.

Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia. El programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals) té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la comunitat universitària de la Xarxa Vives, mitjançant l’atorgament d’ajuts.

Podeu veure el mapa de totes les universitats on tenim conveni, es pot filtrar per tipus de programa clicant l'icona del menú.

Si voleu podeu veure el mapa en pantalla completa.