Destinacions

Els llistats actualitzats de destinacions per a l’UAB Exchange Programme del curs acadèmic 2022/23 s'han publicat i s'aniran actualitzant en cas que es produeixin canvis, al peu d'aquest desplegable.

Consulteu sempre el web de la universitat de destinació per obtenir la informació completa. Podeu anar directament al web de cada universitat clicant a sobre del nom.

Comproveu també que les universitats que ofereixen plaça a tots els centres de la UAB realment imparteixin els estudis del vostre interès i no tinguin restriccions per a l'alumnat d'intercanvi.

En qualsevol cas, l'admissió al programa d'intercanvis està condicionada a l'acceptació final per part de la universitat d'acollida.

IMPORTANT: És responsabilitat de l'alumnat comprovar a la web de la universitat de destinació els requeriments sobre coneixement de la llengua de docència, quines assignatures es poden cursar, nombre d'ECTS mínim o altres requisits.

Es recomana que abans d'una estada a l'estranger consultar la pàgina web del 'Ministeri d'Assumptes Exteriors' (en Castellà) pel que fa als avisos i recomanacions de viatge.

Llistat d'universitats de destinació per al curs 2022/2023