Informació generalCalendari de la convocatòria única

 • Període de sol·licitud del 29 d’octubre al 12 de novembre L’alumne fa la sol·licitud a SIA.
 • Pot triar fins a 8 opcions tant del programa Erasmus+ com del UAB Exchange Programme.
 • L’alumne ha d’assegurar-se que compleix els requisits establerts per cada programa i cada destinació.
 • L’acreditació de nivell d’idioma compta de 0,5 a 2 punts, que s’afegeixen a la nota mitjana de l’expedient.
 • Als alumnes que facin la sol·licitud sense complir el requisits, se’ls anul·larà d’ofici.


Erasmus+ estudi

Condicions per accedir-hi:
 • estar matriculat durant el curs 2018/19 i matricular-se al curs 2019/20;
 • haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de la sol·licitud;
 • tenir una nota mínima de 5;
 • tenir un coneixement suficient de la llengua de la universitat de destí. Hi ha universitats que exigeixen un nivell determinat. Consulteu el web de la universitat;
 • no haver fet abans una estada Erasmus de més de 9 mesos;
 • poder cursar un mínim de 30 crèdits per les estades anuals o 15 per estades semestrals.

Ajuts econòmics i Destinacions
 • Consultar a la pàgina web de l'Àrea de Relacions Internacionals de la UAB, a l'apartat de la convocatòria única

UAB Exchange Programme Estudis

Condicions:
 • estar matriculat durant el curs 2018/19 i matricular-se al curs 2019/20;
 • haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de la sol·licitud;
 • tenir una nota mínima de 5;
 • tenir un coneixement suficient de la llengua de la universitat de destí. Hi ha universitats que demanen un nivell determinat. Consulteu el web de la universitat.
 • estar en disposició de cursar un mínim de 30 crèdits per les estades anuals o 15 per estades semestrals.
Ajuts econòmics i Destinacions
 • Consultar a la pàgina web de l'Àrea de Relacions Internacionals, a l'apartat de la convocatòria única

SICUE

 • Condicions: (i) estar matriculat a la UAB el curs 2018-19 i haver de matricular-se el curs 2018-19; (ii) haver superat 45 crèdits i estar matriculat de 30 crèdits més en data setembre 2018 (en el cas dels estudiants de Grau); (iii) Mínim de crèdits a matricular: 45 per estades de 9 mesos, 30 per estades de 5 mesos.
 • Un mateix beneficiari no podrà obtenir més d’un intercanvi SICUE en una mateixa universitat ni en un mateix curs acadèmic.
 • Encara no s’han publicat ni les dates ni les destinacions disponibles per al curs 2019-20.
 • El Programa SICUE no té beca econòmica assignada.
Destinacions
 • Consultar a la pàgina web de l'Àrea de Relacions Internacionals

Contacte