Condicions generals

UAB Exchange Programme Màster

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

El UAB Exchange Programme (Programa Propi) en la seva convocatòria de màster universitari facilita als estudiants matriculats en un màster universitari a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l’estudiant haurà acordat amb el seu coordinador d'intercanvis abans de marxar.

L’estudiant abona l'import de la seva matrícula a la universitat d'origen, i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida, excepte en els casos que s’especifiqui el contrari.

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.