Logo Erasmus+ Catalá

darrera actualització - octubre de 2022

NOVETATS DE LA CONVOCATÒRIA 2023/24

Ja podeu consultar la convocatòria 2023/24 així com les instruccions per sol·licitar una plaça d'intercanvi.

Novetats del Servei de Llengües:

Inscripcions del 7 al 18 d'octubre de 2022 per a la convocatòria del Servei de Llengües d’exàmens d’alemany, anglès, francès i italià adreçada principalment a l’alumnat de la UAB que vol participar en programes de mobilitat.

Més informació a Convocatòria del Servei de Llengües per a l'alumnat de mobilitat

CONVOCATÒRIA 2023/24

La convocatòria de mobilitat internacional per al curs 2023–2024 estarà oberta del 24 d'octubre al 7 de novembre de 2022. Pareu molta atenció als períodes de la convocatòria, atès que els terminis tant per a la sol·licitud com per a l’acceptació de les places són molt curts.

Podeu consultar el mapa de destinacions en aquest enllaç  i la informació actualitzada de la convocatòria de mobilitat internacional en aquest document.

Properament podreu consultar aquí els llistats de destinacions del curs 2023–2024. Aquests llistats s’aniran actualitzant progressivament.

El 13 i 14 d'octubre tindran lloc les Jornades «De la UAB al món», que difonen els programes de mobilitat internacional entre la comunitat universitària de la UAB dintre del marc dels Erasmus+ days. Per a participar en les xerrades informatives que es faran a les jorandes, us heu d'inscriure en un formulari. Trobareu el formulari i més informació en la pàgina "De la UAB al món".

Podeu trobar la informació sobre estades durant el curs 2022–2023 que es va donar l’octubre de 2021 a les Jornades informatives «De la UAB al món 2021» en els següents enllaços: 

Paral·lament alguns centres organitzen xerrades informatives complementàries sobre el vessant acadèmic de les estades, per als seus estudiants. Trobereu el detall de les xerrades tot seguit:

Facultat de Biociències - 11 d'octubre de 13 a 14h a la Sala d'Actes

Facultat de Ciències - 17 d'octubre, 13 hores, Aula C3B/010

Facultat de Ciències de l'Educació  - 20 d'octubre, a les 13 hores, a les aules 51-52 de l’edifici G5

Facultat de Veterinària, dos sessions segons els estudis:

    Dia 19 d'octubre de 14h a 15h Aula 1 pel Grau de Veterinària
    Dia 19 d'octubre de 13h a 14h Aula 2 pel Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments

Signatura electrònica

Per a la realització de tràmits amb la UAB cal disposar d’un certificat digital per tal de poder signar els documents mitjançant una signatura electrònica. No s'accepta la signatura escanejada ni manuscrita. Si no disposeu de certificat digital, podeu obtenir el certificat idCAT de manera gratuïta accedint al web d'idCAT i sol·licitant posteriorment una cita prèvia a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre (OAMR) de l’edifici del Rectorat, o a qualsevol dels ajuntaments i oficines d’atenció ciutadana de Catalunya.

Com adjuntar documents a la sol·licitud

Sigm@ permet a l'alumnat que marxa d’intercanvi adjuntar documents a la sol·licitud. En el moment de la sol·licitud podreu adjuntar els certificats d'idioma. Un cop assignada plaça i fins la finalització de l’estada hi haureu d’anar adjuntant altres documents requerits per al cobrament de l’ajut o beca.

Trobareu informació sobre com adjuntar-los en aquest enllaç. Per altra banda, la documentació adjuntada en el procés d’intercanvi (en el moment de la sol·licitud, abans, durant i després de l’estada) i que consti com a validada a l’àrea personal de la pàgina de sia.uab.es «Sol·licitud i consulta d’intercanvi OUT», ho estarà només a efectes de les estades d’intercanvi i no per a cap altre tràmit amb la UAB.

Podeu consultar les instruccions per sol·licitar vacants al següent vídeo, a partir del minut 6.

Valoració addicional per coneixement de llengües estrangeres

El nivell d'idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l'hora de baremar les sol·licituds presentades. L'alumnat que vulgui obtenir una valoració addicional per coneixement d'idiomes caldrà que presenti les certificacions justificatives qualificades d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

En cas que no tinguin certificacions o que les certificacions no estiguin qualificades segons el MECR, l'alumnat podrá fer un examen al Servei de Llengües de la UAB, que emet un certificat que acredita els coneixement lingüístics en anglès, francès, alemany o italià. El calendari de realització de les proves està publicat al web del Servei de Llengües i al web de la UAB, en l'apartat d'exàmens d'anglès

Aquesta documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud dins del termini d'obertura de la convocatòria (excepte en el cas de l'alumnat que vagin als exàmens organitzats pel Servei de Llengües, els resultats dels quals s'enviaran directament a l'Àrea de Relacions Internacionals i als centres). L'alumnat de titulacions que s'imparteixen a la UAB en la llengua vehicular en que es farà la mobilitat (vegeu el llistat aprovat per la Comissió d’Afers Acadèmics el 26.11.2015) que hagin superat el 50 % dels crèdits dels estudis, obtindran els 2 punts addicionals.

En el cas que la universitat ho requereixi, la persona seleccionada haurà de presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d'idioma exigit. Aquesta documentació s'haurà de lliurar després de la selecció en els terminis i forma establerts.

Consulteu al peu d'aquesta pàgina un document PDF amb informació sobre aquest punt.

CALENDARI DEL PROGRAMA ERASMUS+ 2023–2024

La convocatòria d'intercanvis per fer una estada en el marc del Programa Erasmus+ Estudis i del UAB Exchange Programme durant el proper curs 2023–2024 tindrà els següents terminis:

1) Sol·licitud: del 24 d'octubre al 7 de novembre de 2022 (ambdós inclosos).

2) Període d’al·legacions: del 26 al 28 de novembre de 2022.

3) Primera resolució: 12 de desembre de 2022.

4) Primer període d’acceptació de places: del 12 al 19 de desembre de 2022 (ambdós inclosos).

5) Sol·licitud de places vacants: del 20 de desembre de 2022 al 9 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

6) Resolució definitiva: 20 de gener de 2023.

7) Segon període d’acceptació de places: de l'21 al 27 de gener de 2023. 

Informació actualitzada Convocatòria de Mobilitat Internacional UAB Estudis 2023/2024
Convocatòria Erasmus+ BIP Estudis Projecte 2021
Convocatòria per a l'alumnat de mobilitat del Servei de Llengües