Geografia en acció

Geografia en Acció

El Departament de Geografia en col·laboració amb el programa Argó, organitza la jornada Geografia en Acció.

Aquesta jornada té com a objectiu potenciar l'interès de la Geografia entre l'alumnat a partir del segon cicle de l'ESO i del Batxillerat i enfortir els vincles entre el Departament de Geografia i el professorat de secundària.

A qui s'adreça?
Les jornades estan adreçades a l'alumnat que cursi assignatures de Geografia, Ciències de la Terra, Geologia, Biologia o matèries afins, a partir del segon cicle de l'ESO i, especialment, el Batxillerat.

Més informació: Web del Programa Argó