Horaris i guies docents dels màsters

Oferta Masters Universitaris

En aquest apartat trobareu tota la informació relacionada amb els estudis de Màsters Universitaris que es poden cursar a la Facultat: 
 

Estudis (Informació g eneral i completa) Consulta ràpida del pla d'estudis (estructura, mòduls i codis)

Horaris Curs 2020-21

Accés directe a les guies docents
· Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic V V V
· Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social V V
· Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology V X V
· Arqueologia Clàssica X X V
· Ciència Cognitiva i Llenguatge X X V
· Egiptologia V V V
· Elaboració de diccionaris i control de qualitat del lèxic espanyol X X V
· Estudis Anglesos Avançats / Advanced Englisgh Studies V V V
· Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes V V V
· Estudis Teatrals V V V
· Estudis Territorials i de la Població V V V
· Filosofia Analítica X X V
· Filosofia Aplicada X V V
· Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística X V V
· Geoinformació X V V
· Gestió d'Àrees de Muntanya X X X
· Història Contemporània V V V
· Identitat Europea Medieval X X V
· Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals V V V
· Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera V V V
· Mediterrània Antiga X X V
· Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga V V V
· Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge X X X
· Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana