Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals

Títol pioner que ofereix una perspectiva multidisciplinària per resoldre de manera creativa qüestions actuals en l’estudi de la literatura i la cultura en el context multicultural contemporani

Pla d'estudis Màster Oficial - Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42315 - Literatura Comparada: Problemes i Mètodes

 42317 - Metodologia

 42318 - Treball de Fi de Màster

 40246 - Estudis Culturals

 40245 - Estudis de Gènere i Sexualitat

 40243 - Gèneres i Textos: Pràctiques d'Anàlisi

 42314 - Literatura Comparada: Modernitat i Postmodernitat

 42316 - Literatura Comparada: Tradicions Literàries