Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals

Títol pioner que ofereix una perspectiva multidisciplinària per resoldre de manera creativa qüestions actuals en l’estudi de la literatura i la cultura en el context multicultural contemporani

Pla d'estudis Màster Oficial - Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

Aquest màster, des d'una declarada vocació interdisciplinària, vol aportar una formació en un dels camps més actius dels estudis humanístics del present: la Literatura Comparada, i, en general, els estudis sobre la cultura actual, contemplada aquesta principalment en la seva vessant textual i discursiva.

L'estructura del màster s'ha planificat seguint l'objectiu central, que és la formació d'investigadors en Literatura Comparada. Així, el màster ofereix 80 ECTS, dels quals s'han de cursar 60 per obtenir el títol i es desenvoluparà al llarg d'un curs. El pla d'estudis s'estructura en mòduls de formació metodològica i mòduls de recerca, dels quals tres són obligatoris i cinc optatius. Cada mòdul tindrà un responsable encarregat de la seva coordinació, de la selecció dels professors que hi participen, així com de la interrelació amb els estudiants.

Inici de curs

30/09/2024

Horaris

Les classes s'impartiran en horari de matí i tarda a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Estructura del pla d'estudis

Orientació Recerca

Caràcter Crèdits
Obligatori 30
Optatiu 30
TOTAL 60

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Literatura Comparada: Problemes i Mètodes 10 OB
Metodologia 10 OB
Treball de Fi de Màster 10 OB
Estudis culturals 10 OT
Estudis de gènere i sexualitat 10 OT
Gèneres i textos: pràctiques d'anàlisi 10 OT
Literatura Comparada: Modernitat i Postmodernitat 10 OT
Literatura Comparada: Tradicions Literàries 10 OT

 

OB: Obligatori
OT: Optatiu

Desprogramació d'assignatures

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.

Informació addicional del pla d'estudis